Danny Wielens presenteert zijn Master Thesis.


photos/Danny_Wielens_tekent_het_diploma.jpg
Ondertekening van het diploma
photos/Danny_Wielens.jpg
Danny Wielens
photos/Danny_tussen_de_begeleiders_2.jpg

Maandagmorgen sprak Danny Wielens zijn presentatie uit van zijn AMC Master Thesis.

In de Master Thesis AMC van Danny  zijn de drie gangbare methoden binnen de Marine, voor het bepalen van de reservedelenlijst per installatie, met elkaar vergeleken. Uiteraard werd dit vergelijk bezien vanuit de bestaande situatie in de magazijnen en de behoefte van het Marinebedrijf, waar Danny werkzaam is bij de afdeling Maintenance Engineering van Onderwatersystemen.

Danny Wielens heeft voor het onderzoek veel data kunnen verzamelen uit de praktijk. Het was opmerkelijk te noemen, dat hij, op basis van zijn onderzoek, kon concluderen dat er voor bepaalde installaties een kostenverbetering te behalen is tot maximaal 46 % v.w.b. de aanschaf van reservedelen. De resultaten van dit onderzoek sluiten dan ook naadloos aan op het verbetertraject op gebied van de voorraadbeheersing binnen defensie in het algemeen en het Marinebedrijf in het bijzonder, waar al significante resultaten bereikt zijn, aldus de directeur Marinebedrijf, Commandeur dr. ir. Arie Jan de Waard.  De begeleiders vanuit het Marinebedrijf Wim Polle MSc en Paul Kense MSc, zijn dan ook zeer tevreden met het getoonde overzicht van verbetermogelijkheden en zullen de gedane aanbevelingen dan ook zeker meenemen in het vervolgtraject.

Door de begeleiding van de Helderse prof. dr. Willem van ’t Spijker em. (docent Research Methods bij de Master Course AMC) en de grote inzet van student Danny Wielens is de Thesis en de presentatie goed wetenschappelijk onderbouwd en toch begrijpelijk voor het bredere publiek. Om dit niveau te bereiken heeft Danny Wielens, samen met zijn professor en begeleiders, de nodige repetities en verbeterslagen gemaakt om te komen tot dit eindresultaat. 

De examencommissie werd gevormd door; prof. dr. Willem van ’t Spijker, Ad Rozemond (vz. BoE, Hogeschool Zeeland) en dr. ir. John Stavenuiter (Courseleader MSc AMC, AMC Centre).

Na het uitspreken van de presentatie en de verdediging van zijn dissertatie was de commissie unaniem van oordeel, dat Danny Wielens de toekenning ‘cum laude’ ruim heeft verdiend bij het behalen van de titel “Master of Science in Asset Management Control”. Een samenvatting van deze thesis zal binnenkort gepubliceerd worden op: http://academy.amccentre.nl/pagina.aspx?site=2&lang=en&pagina=2&type=p.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre