AMC T&T ondersteunt het AMC gedachtegoed en neemt deel aan het D OWES project.


photos/Chris Westra 09-03-09.jpg
Chris Westra, we@sea, ECN
photos/Kick-off D Owes 4 maart 2009, ATO.jpg
Kick-Off D OWES
photos/Rob Tompot 09-03-09.jpg
Rob Tompot, Peterson

AMC T&T ondersteunt het AMC gedachtegoed en neemt daarmee deel aan het D OWES project in Den Helder. D OWES staat voor Dutch Offshore Wind Energy Services.

Vanuit het AMC Centre zijn we trots te kunnen melden dat ‘onze’ AMC Tools & Training partner, in een samenwerkingsverband met; ATO NH, ECN, Peterson en TNO, aan een innovatief programma deelneemt, waarbinnen AMC in de offshore windenergie haar toegevoegde waarde kan bewijzen. Meer informatie over het project kunt u vinden in de officiële  persberichten die door ATO NH worden verzorgd, zie D OWES.

Asset Management Control Tools & Training BV is in oktober 2007 opgericht door een aantal partners van het AMC Centre. AMC T&T heeft als doel om bedrijven, die AMC gerelateerde activiteiten ontplooien, te ondersteunen met Tools en Training. Alles met het hogere doel om Asset Management Control te implementeren bij organisaties die system cost-effectiveness hoog in het vaandel hebben en hier ook grip op willen krijgen en houden.
AMC T&T wil dit graag bereiken door zoveel mogelijk in samenwerking met partners dit doel te realiseren. AMC T&T opereert onder de handelsnamen Integral Learning Centre (ILC) en AmicoServices.
AMC T&T biedt zowel  meer algemene deeltijdopleidingen als de specifiek gerichte AMC specialisaties aan. AMC T&T verzorgt deeltijd MBO, HBO, AMC HBO/MSC modules, Portal Training, Incompany algemene/AMC Trainingen en een Master Course AMC (MSc). Voor het HBO en MBO zal Asset Management Control altijd een aanvulling zijn op een algemene opleiding, terwijl de AMC MSc Course geheel aan AMC is gewijd.

Door deze lijn vast te houden is de verwachting dat er steeds meer mensen geïnteresseerd kunnen worden om een overkoepelend inzicht op te bouwen voor wat betreft asset management en materieel logistiek. Alle ILC opleidingen worden voor de betrokken bedrijven in een Integral Learning Program bijgehouden en gerapporteerd. Dit maakt dat de opleidingstrajecten en de vorderingen van studenten inzichtelijk en ‘in control’ zijn. Het Company Competence Diagram is daarbij de achterliggende gedachte, zie CCD.
Vanuit Amico Services zijn de Tools PRIMA (Process Improvement Application) en VALID (Verified Asset Logistics Information Domain) ontwikkeld om consultancy bedrijven te ondersteunen bij het toepassen van Asset Management Control. Deze tools  zijn relatief eenvoudige handvatten om reorganisaties en AMC implementaties te ondersteunen. De verwachting is dat na de huidige testfase deze daadwerkelijk “ready to go” zijn om bij meerdere bedrijven te worden geïmplementeerd, zie VALID en PRIMA.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre