AMC Masters Course kansen en mogelijkheden


photos/DSC065371.jpg
Cohort 4 bezoekt E-On
photos/DSC06534.jpg
Presentaties van studenten
photos/DSC06547.jpg
'Proces overzicht'

Tijdens het Seminar AMC 2008 kunnen potentiele studenten en docenten voor de opleiding Master of Science in Asset Management Control zich informeren bij de stands van de Hogeschool Zeeland, het AMC Centre en de stand van de vereniging voor Alumni’s in oprichting. De studenten Dennis van der Plas en Maurice Franssen, momenteel bezig zijn met hun AMC Masters Thesis, zijn de initiatiefnemers voor de Alumni vereniging i.o. Zij zullen ook een presentatie verzorgen op donderdag 30 oktober tijdens het Seminar AMC 2008.

Het vierde AMC MSc cohort rondde onlangs module 13, ‘LCM Need Assessment’ af met een bezoek aan het bedrijf E-on, waar de studenten als eindopdracht een presentatie hielden over de toepasbaarheid van AMC voor de energiecentrale op de Maasvlakte (zie foto’s). In januari 2009 start in Vlisseningen module 14 ‘Life Cycle Cost Budgeting’ gedoceerd door Peter Van Gestel/Peter Bakker en module15 ‘Actor Performance Analysis’, gedoceerd door Bas Burgers. Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om hierbij aan te sluiten. Elke module is immers losstaand te volgen.

Het vijfde cohort wordt in Chili gedoceerd in een schema 2 weken op 2 maanden af. De derde lesperiode zal in december, na de Exponaval, gedoceerd worden door Michel Kuijer, Mike Rodenburg en John Stavenuiter.

In maart 2009 staat de start van het zesde cohort gepland. De verwachte locatie is in of rondom de Randstad, b.v. Delft of Den Haag. Een aantal studenten hebben zich inmiddels aangemeld, maar om de definitieve locatie te bepalen worden belangstellenden/potentiële studenten, gevraagd contact op te nemen, c.q. zich aan te melden, zodat de meest gunstige locatie bepaald kan worden.

De lesstof is Engels en omdat er Engelstalige studenten in de lopende cohorten zitten, wordt er momenteel ook in het Engels gedoceerd.

Van cohort 4,5 en 6, kunt u alle informatie vinden op de site http://academy.amccentre.nl/ of via http://www.amccentre.nl/.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre