Project De Lerende Steen met een Duurzaam Asset Management Informatiesysteem (DAMIS) als resultaat.


photos/Gouda-Vuurvast-event-191105-PHOTEDby-Edwin-Wiekens-044-e15737220724461.jpg
photos/image0022.jpg
photos/Gouda-Vuurvast-event-191105-PHOTEDby-Edwin-Wiekens-003-e15734860962201.jpg
photos/Gouda-Vuurvast-event-191105-PHOTEDby-Edwin-Wiekens-027-e15734862831901.jpg
photos/Gouda-Vuurvast-event-191105-PHOTEDby-Edwin-Wiekens-071-e15734872308421.jpg

Dinsdag 5 november werd de eindpresentatie van het project de Lerende Steen, gecombineerd met een relatiedag van Gouda Vuurvast Services gehouden.

De locatie was bij Corpus te Oegstgeest. Desgewenst konden de deelnemers aan een excursie over het menselijk lichaam bij Corpus meedoen.

Arie van Vliet, directeur van Gouda Vuurvast Services, is de grote aanjager van het project. Het project zal nog een paar maanden doorlopen om de resultaten aan te scherpen.

Om uitsluitsel te brengen voor wat betreft de huidige onderhoudsproblematiek van met name het 'vuurvast' van afvalverbrandingsinstallaties werd aanvankelijk verwacht dat er vuurvaste stenen met daarin innovatieve sensoriek ontwikkeld konden worden. Echter is gebleken dat dit (nog) niet mogelijk is vanwege de hoge temperaturen die tot 1.500 graden Celsius kunnen reiken.

Om toch van en over de stenen te leren is er, binnen dit project door TNO/ECN, een beproevingsoven gebouwd waarin het verbrandingsproces van afval kan worden gesimuleerd. In de afgelopen periode zijn hier vele testen in uitgevoerd met verschillende vuurvaste stenen en onder verschillende condities. Deze resultaten gevalideerd met specifieke metingen in een bestaande verbrandingsoven en zijn daarna gebruikt als referentie voor de bepaling van de zogenaamde 'equipment karakteristieken'.

People Planet Profit

Voor dit project heeft Asset Management Control Tools & Training (AMC T&T) een Duurzaam Asset Management Informatiesysteem ontwikkeld waarmee prestaties, degradaties en kosten, over de levenscyclus van de verbrandingsoven kan worden gesimuleerd. De uit de testen verkregen 'equipment karakteristieken' gelden hierbij als basis.

Een noviteit daarbij is, dat naast de werkelijke kosten ook de Eco Cost kunnen worden berekend én gesimuleerd. Dit zijn virtuele kosten die de belasting op ons ecosysteem weergeven. Dus hoe lager hoe beter en wanneer de ecokosten hoger zijn dan de werkelijke kosten/waarde van een product of dienst, geeft dit aan dat er roofbouw op het ecosysteem wordt gepleegd.

Met behulp van DAMIS kan een afvalverbrander nu een beter inzicht verkrijgen in zowel de kosteneffectiviteit als de milieu-/ ecobelasting op zowel systeem- als installatie-/equipmentniveau.

Voor meer informatie over dit eindsymposium verwijzen wij graag naar de WCM publicatie.

Meer informatie over Asset Management Control en in het bijzonder Life Cycle Simulations kunt u vinden op onze website: www.assetmanagementcontrol.nl.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre