Seminar Asset Management Control wederom gewaardeerd met een 8.


photos/DSC04112.jpg

De 17e editie van het seminar AMC werd gehouden op 8 november jl. op het Logistiek Centrum Woensdrecht, vliegbasis Woensdrecht.
Het seminar AMC trok dit jaar iets meer bezoekers (187) dan vorig jaar, waarbij opviel dat er veel nieuwe (jonge) gezichten onder de deelnemers waren.
Om 8.40 uur werd de jaarlijkse bijeenkomst geopend door de Commodore Richard Laurijssen, Commandant LCW.
Na een introductie door de dagvoorzitter ir. Lex Besselink Gen-Maj. bd. (vz. WCM) verzorgde dr.ir. John Stavenuiter, founder en programmadirecteur van het AMC Centre, een inleiding rond het seminarthema “Get Oriented to Innovate Effectively”.

Daarna volgden de keynotespeakers prof. dr. ir. Leo van Dongen (NS), Frank Wammes MBA (Capgemini Europe) en Kolonel drs. Albert Grubben EMSD MSc (DMO), waarna met een forumdiscussie de keynotes werden afgesloten. Op de ontvangen evaluatieformulieren werden voor de keynotes meerdere tienen genoteerd!
Het middagprogramma bestond uit 7x3 parallelsessies, waarbij de duopresentatie van KLTZ Bart Pollmann (koninklijke luchtmacht) en Dr. Chris Rijsdijk (UD NLDA) de hoogste score behaalde, geextraheerd uit de 56 evaluatieformulieren. Met een 8,3 gingen zij Gert-Jan Schnepper MSc (CGI) en ir. Floris Vonck (NS) voor, die respectievelijk een gemiddelde van 8,1 en 8,0 behaalden.

Vorig jaar is een begin gemaakt met het houden van zogenaamde ‘verdiepingssessies’ over de gepresenteerde ‘topics’ waarvan de bezoekers, in de evaluatieformulieren, hebben aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn.
N.a.v. het seminar AMC 2017 zijn er dit jaar drie verdiepingssessies gehouden, welke zijn verzorgd door; DMO, NLR en CGI. Het voornemen is om ook in 2019 weer een aantal verdiepingssessies te organiseren, voor in eerste instantie de deelnemers van het seminar 2018. Wanneer u, als niet deelnemer van het seminar 2018, hier ook belangstelling voor heeft en op de hoogte gehouden wilt worden, kunt u dat aangeven bij henneke.stavenuiter@amccentre.nl.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre