SEMINAR AMC: Ellis Spitzen-Deelen over globale structuur en nationale cultuur.


photos/Karel Bockstael.jpg
Keynotespeaker Karel Bockstael
photos/Ellis spitzen2.jpg
Keynotespeaker Ellis Spitzen-Deelen
photos/Klaas visser1.jpg
Keynotespeaker Klaas Visser
photos/Lex Besselink1.jpg
Dagvoorzitter Lex Besselink
photos/John 27 favoriet1.jpg
Gastheer John Stavenuiter

Bij het Seminar AMC aanwezig zijn betekent dat u weer helemaal up to date bent v.w.b. de nieuwste AMC gerelateerde ontwikkelingen en geboekte resultaten, tot nu toe. AMC staat voor Asset Management Control wat pretendeert de meest complete aanpak te zijn voor het managen en beheersen van alle processen nodig om ‘assets’ (wegen, schepen, vliegtuigen, fabrieken, etc.) te verwerven en in stand te houden. Dit met als doel om op meest kosteneffectieve wijze een asset aan de operationele eisen te laten voldoen en dit over de gehele levensduur ervan. Daarnaast voorziet AMC in de bedrijfsstructuur en –cultuur, voor implementatie en toepassing van concepten zoals: Design for Sustainability, Maintenance, Repair & Overhaul, Performance Based Logistics, Value Driven Maintenance en zelfs World Class Maintenance.

Het seminar staat dit jaar staat in het teken van ‘get real’. Het gaat hierbij enerzijds om het eenduidig formuleren van doelstellingen en deze te vertalen naar duidelijke opdrachten en anderzijds om de wijze waarop de processen wordt bestuurd en beheerst. Asset Management Control stelt u in staat dit voor een ieder zichtbaar te maken op basis van (maar) 5 key performance indicators, waarmee een haarscherp beeld wordt verkregen in de actuele stand van zaken en waar eventuele verbeteracties noodzakelijk zijn.

De key-note speakers vanuit; KLM, DOW en DMO/defensie, zullen hierbij ingaan op respectievelijk; de procesinrichting, leiderschap en de daarbij noodzakelijke informatievoorziening. In de forumdiscussie daarna, zullen vragen vanuit de zaal worden beantwoord.

De middag is ingeruimd voor 7x3 parallelsessies waarin gerelateerde onderwerpen in detail worden behandeld. Daarnaast zijn er ook vele demonstraties bij te wonen in de expositieruimte. Omdat het fysiek onmogelijk is alles die dag te volgen ontvangt u een uitgebreid programmaboek en zijn ook alle presentaties achteraf te verkrijgen via het Internet. Dit speelt zich af op de tweede dag. De eerste dag, 29 oktober, heeft meer het karakter van kennismaken en onderlinge kennisuitwisseling.


Inschrijven is nu nog mogelijk, maar vol is vol!

Uw gastheer
John Stavenuiter PhD in AMC
Program Director, AMC Centre

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre