Openingsceremonie en first week AMC MSc experiences in Chili


photos/Richard Kwakernaak.jpg
Communicatie door Richard Kwakernaak
photos/Universidad Andres Bello.jpg
Universiteit Andres Bello
photos/Team Based Learning.jpg
Team Based Learning in de avonduurtjes
photos/ADM and C5 The Admiral staff and students1.jpg
De Admiraal, staf en studenten MSc AMC

Het vijfde AMC MSc cohort, wat gegeven wordt in Chili onder leiding van de universiteit Andrés Bello en Hogeschool Zeeland, i.s.m. het AMC Centre, gaat alweer de tweede week in. Vanwege de fysieke afstand tussen Chili en Nederland is er gekozen voor een integrale lesaanpak op basis van Team Based Learning (TBL) en e-learning. Het TBL programma heeft een looptijd van twee jaar waarvan anderhalf jaar is verdeeld over zes Studie perioden van twee weken en het laatste half jaar wordt besteed aan de Master dissirtaties. In die twee weken van een studie periode wordt er een intensief lesprogramma afgewerkt op basis van real-life cases. Naast de lessen wordt er circa 40% van de tijd besteed aan het opzetten van Life Cycle Management modellen, System Portals en hoe deze te implementeren en te communiceren. In de tussenliggende tijd worden er analyses en studies gedaan op basis waarvan veelal Scientific Papers worden gemaakt, die enerzijds als werkstuk gelden en anderzijds kunnen bijdragen aan de implementatie in de praktijk. Voor de Chileense Marine betekent dit, dat er tijdens de opleiding, al een begin gemaakt wordt met het op kosteneffectieve wijze managen van haar vloot.

Deze integrale lesaanpak wordt zowel door de docenten als studenten, als zeer positief ervaren. door de resultaatgerichte samenwerking tussen de docenten en studenten, maar ook de studenten onderling. Het rendement van deze aanpak zal dan ook zeker bijdragen aan een betere ‘Return on Investment’ en ‘Pay Back Period’ voor de Chileense Marine.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre