“Toekomstvisie Systeemmanagement 2030” donderdag 18 januari; een “vliegende start” van de AMC verdiepingssessies.


photos/DSC01449.jpg
photos/DSC01502.jpg
photos/DSC01484.jpg
photos/DSC01514.jpg
photos/DSC01518.jpg
photos/DSC01537.jpg
photos/DSC01532.jpg
photos/DSC01534.jpg


Het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) was gastlocatie van de eerste vervolgsessie van het seminar Asset Management Control 2017.

Ondanks de zuidwesterstorm wisten, verdeeld over de verschillende onderdelen van de bijeenkomst, 30 mensen Woensdrecht te bereiken.

Een tiental mensen hebben zich moeten afmelden vanwege weers- en logistieke problemen.

Deze eerste verdiepingssessie werd ondanks de zuidwesterstorm toch een succes en er kan gesproken worden van een “vliegende start” van dit gezamenlijke initiatief van de Defensie Materieels Organisatie en het AMC Centre.

Ook tijdens het seminar AMC 2017 waren er traditioneel weer 24 presentaties. Voor het eerst konden de bezoekers nu op het evaluatieformulier aangeven voor welke presentaties men geïnteresseerd zou zijn om een verdiepingssessie mee te maken. De keynote, die Hans Kuijper voor DMO uitsprak, werd hooggewaardeerd en met de oproep van Hans Kuijper om een AMC/systeemmanagement kennisnetwerk te vormen, was het initiatief voor deze sessie met als hoofdthema “sociale innovatie” geboren.

Op 18 januari jl. werd dan ook de openingspresentatie, met als titel “Instandhouding 2030” gehouden door Commodore Drs. Richard Laurijssen, commandant LCW. In vervolg daarop gaf Mr. Hans Kuijper een toelichting over de “Toekomstvisie Systeemmanagement 2030”.

Hans Kuijper, directeur innovatie van DMO, liet een aantal technische innovaties zien, maar eindigde met aandacht voor “sociale innovatie” welke bepalend is voor het slagen van vele projecten en technische innovaties.

Kolonel Roelof Foppen verzorgde daarna een indrukwekkende rondleiding waar de integrale instandhouding van de F16 en het hypermoderne magazijn/distributiecentrum werden gedemonstreerd.

Dr.ir. John Stavenuiter vervolgde de middag met een brainwriting sessie waarbij, in groepjes van drie/vier, werd gewerkt om innovatieve ideeën te genereren én te waarderen, op het gebied van systeemmanagement en sociale innovatie.

Ter inspiratie van de deelnemers zijn hiervoor meer dan 100 presentaties uit de AMC seminars van 2003 tot 2017, geselecteerd, die nog steeds als innovatief gelden die, om welke reden dan ook, nog niet zijn geïmplementeerd.

De brainwriting sessie leverde uiteindelijk een dertigtal ideeën met waardering op, die verder zullen worden uitgewerkt om als basis te dienen voor de Toekomstvisie Systeemmanagement 2030.

Na afloop van de bijeenkomst werd er door Kolonel Roelof Foppen (LCW) een Indische rijsttafel aangeboden, waarna iedereen weer, onder betere weersomstandigheden, huiswaarts ging.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre