Seminar AMC: verdiepingssessies voor de best gewaardeerde (Topic) presentaties


photos/image003.jpg

Tijdens het seminar Asset Management Control op woensdag 8 november te Amsterdam, beoordelen de deelnemers het seminar door het invullen van het evaluatieformulier. De ervaring is dat het evaluatieformulier door veel deelnemers wordt ingeleverd, wat zeer waardevol is voor de organisatie. Een belangrijk onderdeel daarbij is de beoordeling van de gevolgde presentaties.
Dit jaar is er als noviteit bijgekomen dat men nu ook per presentatie kan aangeven of men over het gepresenteerde interesse heeft voor een vervolgbijeenkomst/-workshop.

Op basis daarvan gaat het AMC Centre zich sterk maken voor vervolgsessies, die dan door de betreffende kenniskringpartners zullen worden gefaciliteerd. De deelnemers van het seminar AMC zullen voor deze verdiepingssessies kosteloos uitgenodigd worden. Daarnaast staat het de kenniskringpartners vrij om ook andere relaties uit te nodigen al dan niet tegen andere condities.

Dit initiatief is een eerste stap in de richting van een professioneel platform voor Asset Management (Control), waarbij in samenwerking met de kenniskringpartners een commissie gevormd zal worden om hier verdere invulling aan te geven.

 

Het programmaboek van het seminar AMC is aan de site toegevoegd, waar u op de 2de bladzijde meer over dit initiatief kunt lezen.

 

Inschrijven voor het seminar kan via de inschrijfpagina of direct door het invullen van het inschrijfformulier.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre