HUIB LOBREGT EN ANKO BRINK HOUDEN 4 MAART HUN ‘AMC MASTERS’ DISSERTATIE PRESENTATIES


Den Helder – 4 maart 2008 zullen op het Marinebedrijf te Den Helder twee studenten (beide 56 jaar) van de eerste groep van de Masters Course AMC hun dissertatiepresentatie houden. Deze studenten van het “eerste uur” hebben de moed en energie opgebracht om vanuit hun ervaren werk-leeftijd een verdieping aan te gaan in het jonge vakgebied AMC met het uiteindelijke doel om, vanuit hun functie als systeemmanager, resp. data-analist, hun bijdrage in het totale beheer van de marinevloot te leveren. De leeftijd van studenten in de lopende cohorten ligt nu zo tussen de 25 en 45 jaar.
Met de verkapitalisering van de maatschappij lag het ontstaan van een AMC studie in het verlengde van de nieuwe problematieken rond het beheer en onderhoud van de diverse Assets, voor de hand. Mede door ondersteuning vanuit de Defensie is deze innovatieve ontwikkeling uitgegroeid tot een specifiek kennisdomein. Defensie heeft hiermee als eerste drie Masters of Science in AMC, die de materieellogistieke processen kunnen beheersen en ondersteunen. Het Marinebedrijf loopt hiermee voorop, maar ook bij de andere krijgsmachtonderdelen en bij de industrie is AMC terrein aan het winnen.
Het vierde cohort zal, als eerste “industrie” cohort, op 13 maart van start gaan bij de Hogeschool Zeeland in Vlissingen, waardoor de kennis overgebracht kan worden naar bedrijven die met het beheer van kapitaalintensieve goederen als asset-owner, of service provider, te maken hebben.

De verwachting is, dat na afloop van de Masters presentaties de bul, door de Board of Examiners van de opleiding Master of Science in Asset Management Control, uitgereikt zal worden aan Huib Lobregt en Anko Brink. Zij zullen daarmee de tweede en derde Master of Science in AMC worden. Anko binnen zijn werk als data-analist binnen het ERP project waarmee Defensie een nieuw bedrijfsbeheersysteem (SAP) aan het implementeren is. En Huib die werkzaam is als system engineer bij de afdeling Engineering van Bovenwatersystemen.
Eerder kreeg Marcel Abbekerk als eerste zijn bul uitgereikt tijdens het pilotdiner van het Seminar AMC 2007.

Huib Lobregt heeft als titel van zijn dissertatie:
“How to implement Asset Management Control in a non-profit maintenance organization, on a cost-effective manner”.

Anko Brink heeft als titel van zijn dissertatie:
“Optimizing data collection for cost-effective control of assets”.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre