CARRIEREDAG HOGESCHOOL ZEELAND DRUK BEZOCHT


De organisatie van het Seminar AMC 2007 is verheugd over de invulling van het programma 1 november. De Partners van het Seminar hebben zich gemeld met interessante presentaties. De meeste Partners zullen ook met een stand op 1 november hun firma vertegenwoordigen.

De ruimte voor presentaties is helemaal ingevuld. Er is nog ruimte voor een aantal stands.

Op 31 oktober en 1 november 2007 zal het Seminar Asset Management Control voor de zesde maal worden gehouden. Op initiatief van Generaal Majoor Besselink zal het Seminar AMC op de Vliegbasis Woensdrecht plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot de voorgaande vijf jaren, toen het in Den Helder werd georganiseerd.

De eerste dag zal het Seminar in het teken staan van ontmoeten en kennisdelen. Er zal een rondleiding verzorgd worden door de grote hangar, waarbij o.a. het onderhoud van de F 16’s zal worden toegelicht. Daarna vindt het speerpuntendebat plaats en zal er ’s avonds een “Pilot Diner” plaatsvinden, waarna veel gasten zullen overnachten om de volgende dag vroeg weer aanwezig te kunnen zijn.

Het programma voor de tweede dag staat in het teken van presentaties. Eerst zullen er drie plenaire presentaties gegeven worden door Directeur Fleet Management dr. ir. L.A.M. van Dongen van NedTrain, Managing Director  ir. J. Jongen van Essent Wind Energy en Directeur WS & B Defensie Materieel Organisatie, Generaal-Majoor ir. A.C.J. Besselink. Direct aansluitend zal een Forumdiscussie plaatsvinden. De 18 parallelpresentaties (6x3) die volgen zijn ingevuld door verschillende bedrijven (zie programma op www.amccentre.nl). Momenteel zijn er een aantal studenten van de Master Course AMC met hun dissertatie bezig. Twee daarvan worden geselecteerd om tijdens het Seminar hun dissertatie te presenteren.

Via de site www.amccentre.nl (Seminar – Inschrijving bezoekers) is de inschrijving voor bezoekers geopend. Er is beperkte deelname mogelijk: 100 personen uit defensie en 100 personen uit de industrie voor 1 november. Voor de eerste dag is er een totale deelname mogelijk van 60 – 80 personen. Bij inschrijving voor 1 oktober ontvangt de bezoeker het AMC Basebook gratis. (niet van toepassing voor defensiemedewerkers).

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre