Asset Management Control voor ‘Maintenance Decision Support & Simulation’


photos/AMICO II log-in1.jpg
photos/Concept Design220517.jpg
photos/Climate-Use-Maintenance-Classes22May17.jpg
photos/Report Builder22May17.jpg

Binnen dit project is een simulatieomgeving ontwikkeld waarmee de effecten van variaties in gebruiksprofiel van wapensystemen (de primaire assets van defensie) in combinatie met verschillende instandhouding strategieën, kunnen worden gepresenteerd. De realisatie is als volgt tot stand gekomen.

Door de NLDA, o.l.v. prof. dr. ir Tiedo Tinga, is onderzoek gedaan naar het fysisch faalgedrag van componenten, op basis van data-analyse. Dit om inzicht te verkrijgen in de fysische faalmechanismen en belastingen op kritische componenten, zodat er een te verwachte levensduur kan worden bepaald.

Het NLR, o.l.v. drs. ing. Carla Andela, heeft een generiek wiskundig model ontwikkeld dat per installatie, per periode de gesimuleerde betrouwbaarheid en beschikbaarheid, berekent. Daarnaast worden voorspellingen gemaakt van de te verwachte storingen en de daarmee samenhangende reparatietijden.

AMC T&T, o.l.v. dr. ir. John Stavenuiter, heeft met name gezorgd voor de web based simulatieapplicatie DYNAM. DYNAM is de simulatiecomponent van de systeemmodelleringsapplicatie AMICO. Met AMICO is het mogelijk een willekeurig assetsysteem te modelleren inclusief de processen daaromheen en dat over de gehele lifecycle. Deze LCM-modellen zijn de basis voor de (strategische) assetmanagementplannen enerzijds en anderzijds ook de norm waartegen de realisatie kan worden afgemeten.

Om nu ook voor de toekomst bepaalde gebruiksprofielen/scenario’s te kunnen afwegen kan men nu, met behulp van DYNAM, alle daarvoor benodigde simulatieparameters invoeren en doorrekenen. Dit met het generiek wiskundig model (NLR). Dit gebeurt onder meer op basis van loadfactoren welke zijn afgeleid van o.a. de bepaalde faalmechanismen (NLDA).

De verwachting is dat de DYNAM en AMICO applicaties zeker niet beperkt blijven tot alleen defensietoepassingen. NLDA, NLR en AMC T&T, allen partners van het AMC Centre, willen u dit dan ook graag demonstreren tijdens het AMC seminar op woensdag 8 november 2017 te Amsterdam.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre