Module-08 LOGISTICS SUPPORT ANALYSIS (LSA) start 11 mei in Den Helder


Module-08 LOGISTICS SUPPORT ANALYSIS (LSA) start 11 mei in Den Helder
Ir. Michel Kuijer zal op zijn eigen bezielende wijze 11 mei starten met de module-08 van de opleiding Master of Science in Asset Management Control. Er is nog ruimte voor een 5-tal deelnemers om deze module LOGISTICS SUPPORT ANALYSIS (LSA) als losse module te volgen. De planning van het tweede cohort kunt u vinden op http://www.amccentre.nl/MasterCourse/Planning 2006 - 2008 2e cohort.xls
Michel Kuijer is van het begin af aan bij de Master Opleiding Asset Management Control betrokken en staat borg voor een uitstekende inhoud en performance tijdens zijn lessen.

INHOUD Module-08
Module-08, Logistics Support Analysis (LSA), is een een essentieel onderdeel van het kenniscluster System Suppport Engineering om gedegen onderbouwde wijze inhoud te geven aan Asset Management Control.
Om een optimale en tevens kosteneffectieve System Support toe te kunnen passen over de Life Cycle van een Asset zijn een aantal aspecten cruciaal. Deze aandachtspunten passeren de revue. Naast een theoretische onderbouwing worden hiervoor in deze module praktische handvatten aangereikt. Denk hierbij aan:

Essentiële criteria bij het ontwerp van een asset om tot een betrouwbaar en onderhoudbaar geheel te komen;
Meest kosteneffectieve ontwerp wat niet alleen betrouwbaar functioneert maar ook nog eens tegen minimale levensduurkosten;
Onderhoudsconcepten definieren in nauwe afstemming met het gebruik en het operationele profiel van het asset;
Informatiesystemen (software) om LSA op kosteneffectieve wijze uit te kunnen voeren;
Wijze van bedrijfsvoering in de supply chain om tot het beste resultaat te komen.

DEN HELDER en WOENSDRECHT
Omdat de Master Course AMC aan een groep in Den Helder en aan een groep in Woensdrecht wordt gedoceerd, kan er op twee momenten met deze module worden gestart.
In Den Helder op 11 mei 2007.
In Woensdrecht op 12 oktober 2007.

Voor meer informatie over inhoud en exacte planning kunt u onze site als volgt raadplegen: AMC Centre – Learning Centre – Master Course.

 

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre