NIEUWSBULLETIN AMC CENTRE 15 OKTOBER 2006


NU INSCHRIJVEN VOOR

1. het Seminar AMC 2006, 2 november te Den Helder. Als u vandaag, 15 oktober, uw inschrijving als bezoeker faxt, ontvangt u nog GRATIS het AMC base-book (zie: www.amccentre.nl).
2. de opleiding MASTER OF SCIENCE (MSc) in ASSET MANAGEMENT CONTROL, welke in november te Den Helder start.

Wanneer u geinteresseerd bent lees en reageer dan op onderstaande informatie.

Eerste bedrijfsopleiding met universitaire graad van start in Den Helder (NH)

Het cohort Master of Science in Asset Management Control 2006 vangt in november a.s. aan.

In november a.s. zullen de eerste colleges aanvangen voor de tweede groep studenten, die, wanneer zij na drie jaar met goed gevolg de studie afronden, de universitaire titel MSc achter hun naam mogen gebruiken.

In het najaar 2003 startte een eerste groep studenten de Master Course in Asset Management Control (AMC) in Den Helder. Deze studenten zijn inmiddels in de afstudeerfase.

Eenmaal in het bezit van deze Master of Science degree heeft men een voorsprong op velen in het arbeidsproces, waar het systeemmanagement van kapitaalintensieve goederen steeds meer met de AMC-aanpak wordt beheerd. Voorbeelden waarop de managementaanpak toegepast kan worden: de vloot van de marine, de treinstellen van de NS, het wegennet van een provincie, de vliegtuigen van KLM, de vrachtauto's van een transportbedrijf, het exploiteren van windmolens, het beheren van groepen en systemen voor het auditen van diverse zaken etc, etc.

Het Marinebedrijf, onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie, loopt internationaal voorop in de ontwikkelingen van Asset Management Control, zowel in de wereld van defensie als die van de industrie.

Asset Management Control heeft sinds de promotie van dr.ir. John Stavenuiter een nieuwe impuls gekregen en wint steeds meer terrein. Met het toepassen van AMC zijn veel bekwame werknemers nodig om dit in de praktijk toe te passen.

Vanuit die gedachtengang is de Master Course Asset Management Control opgezet.

De universitaire opleiding is een deeltijdopleiding, die veelal gevolgd wordt in combinatie met een werkkring. Voor de cursus kan men zich zowel privé, als via de werkgever inschrijven op www.amccentre.nl. Een vooropleiding HBO of gelijkwaardig is vereist voor toelating tot de opleiding.

De officiële, internationaal geldende, accreditatie van de opleiding is op 29 juni jl. met een feest gevierd in de Statenzaal van het Provinciehuis te Middelburg. De Master Course AMC wordt namelijk in een samenwerkingsverband van het AMC Centre (Den Helder) en Hogeschool Zeeland (Vlissingen) verzorgd en verder ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de Masteropleiding AMC per 1 januari 2007 ook in het zuiden van het land van start gaat.

Een goede gelegenheid om meer informatie over de Master Course en/of over de AMC-aanpak uit de eerste hand te vernemen, is door het Seminar AMC 2006, dat op 2 november a.s. te Den Helder in De Dukdalf gehouden wordt, te bezoeken. Er zullen daar veel informatiestands zijn en 21 presentaties gehouden worden. U kunt zich aanmelden voor deze dag via onze website: www.amccentre.nl.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre