Accreditatie Master Of Science Asset Management Control een feit


De FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) heeft de Master of Science graad aan de opleiding “Asset Management Control” (AMC), toegekend. Het Learning Centre, onderdeel van het AMC Centre (www.amccentre.nl), heeft in samenwerking met de Hogeschool Zeeland (HZ), een bedrijfsopleiding ontwikkeld op academisch niveau. Op grond van de verkregen internationaal geldende accreditatie, is deze opleiding nu gelijk gesteld aan een universitaire master opleiding van een door de Nederlandse overheid erkende universiteit. De studenten die deze AMC bedrijfsopleiding met goed gevolg doorlopen zijn dan ook gerechtigd de titel MSc achter hun naam te plaatsen.

Het beoordelend panel van de FIBAA heeft een aantal positieve punten naast punten ter verbetering aangegeven. Bij de accreditatie heeft de Council van de FIBAA deze punten onverkort overgenomen.

De positieve punten waren:

het doel van het AMC MSc lesprogramma is beoordeeld als veelbelovend en kwalitatief van hoog niveau;
de visie en missie zijn vertaald naar een doordachte opzet en organisatie;
de studenten van het eerste cohort worden gezien als een veelbelovende groep;
docenten en management treden naar buiten als een team.
Aangegeven punten ter verbetering zijn:

internationalisering na te streven in alle facetten van de opleiding;
studenten uit verschillende disciplines en uit verschillende landen te interesseren door de promotie en marketing hierop af te stemmen;
de opleiding zo breed mogelijk in de markt te zetten, nationaal/internationaal;
Op 29 juni aanstaande zal in de Statenzaal van de Provincie Zeeland in het Abdijcomplex te Middelburg de accreditatie feestelijk gevierd worden. Met genodigden, belanghebbenden, studenten, docenten, adviseurs, ontwikkelaars en het College van Bestuur van de Hogeschool Zeeland, zal het behalen van de eerste, onder verantwoordelijkheid van de HZ, behaalde Master of Science accreditatie worden gevierd. Het programma begint om 13.00 uur met een aantal korte speeches / presentaties van de heren ir .A. P. Buck. Lid college van Bestuur Hogeschool Zeeland, Commandeur ir. K. Visser, Algemeen Directeur, Marinebedrijf, ing. D. Sinay, student Asset Management Control, dr. Ir. J. Stavenuiter, AMC Program Manager en ir. J. L .M. Mandos, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Zeeland. Van 14.40 uur tot 17.00 uur zal eer gelegenheid zijn voor gezellig samenzijn en kennismaken in en rond het Prinsenlogement. Ook zal er gelegenheid zijn om informatie in te winnen over de onderzoeksprogramma’s en Master’s Course van de HZ. Voor meer informatie over 29 juni kunt u contact opnemen met de heer J.J. Dekker tel. 0118-489296 Email: j.j.dekker@hz.nl

De AMC MSc opleiding is modulair van opzet en als bedrijfsopleiding ontwikkeld. Dit maakt het mogelijk dat, bij voldoende deelname, de opleiding op elke locatie gegeven kan worden.

Daarnaast zal Hogeshool Zeeland AMC modulen in de bachelor dagopleidingen integreren. Hiermee heeft de HZ een toonaangevende positie ten aanzien van de mogelijkheid studenten de opleiding tot Master of Science in “Asset Management Control” aan te bieden.

Voor meer informatie kijk op: www.amccentre.nl of www.hz.nl.

Henneke Stavenuiter
AMC Office Centre
E henneke.stavenuiter@amccentre.nl
M 06 28026802

 

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre