AIM for sustainability nu ‘gewoon’ te downloaden vanuit het Asset Sustainability Centre!


photos/DSC03490.jpg
photos/DSC03493.jpg
photos/DSC03501.jpg

Jasper Faber heeft onlangs zijn Bachelorsscriptie, ter afronding van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, met goed gevolg kunnen verdedigen.

Tijdens zijn onderzoek heeft hij de Actie Impact Monitor (AIM), van het Asset Sustainability Centre (ASC) te Den Helder, doorontwikkeld als generieke applicatie en deze gevalideerd aan de hand van een aantal scenario’s.

De aanleiding hiervan is dat organisaties en bedrijven steeds meer aandacht hebben voor het verduurzamen van hun bedrijfsmiddelen/assets. Hiervoor worden vele voorstellen uitgewerkt waaruit men dan de beste moet zien te kiezen. Met de AIM is het nu mogelijk om duurzaamheidsscenario’s op een duidelijke manier te rangschikken op de aspecten; milieu-impact, bedrijfsimpact, en kosten. AIM kan organisaties dan ook helpen bij het bepalen van de meest eco-kostenefficiënte scenario’s.

Een aantal mogelijke scenario’s, ter verduurzaming van de zeehavens van de Provincie Noord-Holland, zijn met behulp van AIM in kaart gebracht. De uitkomsten hiervan bleken zeer illustratief. Het voorstel van de zonnepanelen boven parkeerplaatsen scoorde het hoogst ten opzichte van het elektrificeren van kade heftrucks dat iets lager scoorde en uitkwam op ongeveer gelijk niveau als het invoeren van mobiele ontgassingsinstallaties van tanks en scheepsruimen. Het meest ingrijpende scenario, te weten het realiseren van een container hub over het water (inclusief overslagterreinen) van Port of Den Helder naar industrieterrein De Kooy scoorde het laagst. Dit vraagt om een verdere analyse, mede gezien de complexiteit van het scenario en daarmee ook het moeilijkheidsniveau om zowel kosten als milieu-impact nauwkeurig te kunnen inschatten.

Uit het onderzoek van Faber is gebleken dat AIM het best gebaseerd kon worden op de eco-kostenmethode van Vögtlander (TU-Delft).  Vanuit wetenschappelijk oogpunt doet Faber nog de volgende aanbevelingen voor vervolgonderzoek:

  1. onderzoek hoe de end-of-life fase nauwkeuriger kan worden uitgedrukt in eco-kosten;
  2. onderzoek naar een meer kwantitatieve manier voor het bepalen van de bedrijfsimpact;
  3. onderzoek of en zo ja, in welke mate AIM ook daadwerkelijk generiek toepasbaar is voor meerdere typen scenario’s en assets.

Het Asset Sustainability Centre is een projectinitiatief van het Asset Management Control Centre (AMC Centre) en het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het ASC focust zich daarbij specifiek op duurzaamheid.

Interessante links:

AIM download

www.ascentre.nl

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre