Asset Sustainability Centre officieel gestart


photos/beginplaatje1.jpg
photos/image002.jpg

Tijdens de REON (Regionaal Economisch Overleg Noord/Holland Noord’) vergadering donderdagmiddag 5 februari ondertekenden Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord en John Stavenuiter, van het Asset Management Control Centre, een samenwerkingsovereenkomst voor de start van het Asset Sustainability Centre.

Het Asset Sustainability Centre, een netwerk voor duurzaam Asset Management, ondersteunt bedrijven en organisaties bij het verduurzamen én optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Voor het tekenmoment gaf dr.ir. John Stavenuiter een korte presentatie, waarbij de “Action Impact Monitor” (AIM) werd belicht. Met AIM kunnen organisaties potentiële verbeteracties in kaart brengen en inzien welke de meest positieve impact hebben op de eco-kosten efficiëntie. Het eerste onderzoek i.r.t. AIM is uitgevoerd door studente Nienke Looijenga van de Rijks Universiteit Groningen.  Zij heeft met name gekeken naar de wetenschappelijke onderbouwing van het model en de praktische toepasbaarheid, welke is geverifieerd door, drie gefingeerde verbetermaatregelen in AIM te waarderen, voor een offshore windpark. De verkregen resultaten bleken voldoende concreet om hier verdere analyses op uit te voeren, ter ondersteuning van de besluitvorming.

Het Asset Management Control Centre ziet dit initiatief mede als een mogelijkheid om duurzaamheid van Asset Management Control te belichten en verder uit te bouwen.

Donderdag 4 juni zal tijdens de Northsea Offshore Den Helder de Kickoff van het nieuwe initiatief plaatsvinden tijdens één van de ochtendsessies van deze bijeenkomst.

 

Wilt u meer informatie? –Wilt u zich aansluiten bij dit initiatief? –kijk dan op de website www.ascentre.nl

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre