Uitdagingen voor HBO studenten in de Fun&Function weken in de zomervakantie 2006


De Fun&Function weken vinden in 2006 plaats in Den Helder, gedurende de weken 28 (10 t/m 14 juli), 29 (17 t/m 21 juli), 30 (24 t/m 28 juli) en 34 (21 t/m 25 augustus).

Gevorderde HBO studenten van een ICT – en/of technische studierichting bieden wij de gelegenheid om gedurende een week van het zomerverlof deel te nemen aan een zomercampus.

Gedurende deze week krijgen de studenten de gelegenheid, door middel van lessen, demonstraties en onderzoek van business cases, hun kennis van ICT te vergroten en deze kennis toe te passen in een breder bedrijfskundig verband. Vooral "Asset Management Control" (AMC) en hieraan gerelateerde problemen zijn de focus. Beknopt geformuleerd is AMC de wetenschap die zich bezighoudt met de beheersing van het materieellogistieke proces van kapitaalgoederen gedurende de gehele levenscyclus. In een aangename omgeving worden de deelnemers voortdurend uitgedaagd om adequate oplossingen te vinden voor aangereikte problemen met een technisch bedrijfskundig karakter. Specifieke voorkennis is niet vereist. Vooral drive en werklust worden van de deelnemers verwacht. Er wordt een groot beroep gedaan op hun inventiviteit en inlevingsvermogen

De “ Fun & Function week” wordt financieel ondersteund door de gemeente Den Helder via Kop en Munt en het Energieonderzoek Centrum Nederland. Dankzij deze sponsoring en de belangeloze inzet van diverse medewerkers kan de prijs tot EUR 100, - beperkt worden. Kosten voor accommodatie voor deze week zullen ook minimaal zijn. Richtprijs EUR 50,- inclusief voeding, echter op dit moment is dit nog niet helemaal zeker.

Voor meer bijzonderheden over het programma klik hier, Wilt u zich registreren als deelnemer, klik dan hier

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre