Record aantal deelnemers en evaluatiecijfer voor seminar AMC 2014 te Den Helder; seminar AMC 2015 bekend.


photos/1.jpg
photos/2.jpg
photos/31.jpg
photos/4.jpg

Een record aantal van 235 deelnemers bezochten het seminar Asset Management Control 2014, waarvan 81 deelnemers een evaluatieformulier invulden; over het geheel heeft men het seminar beoordeeld met een gemiddelde van 8,1.

Dit 13e seminar AMC werd traditioneel georganiseerd door de Defensie Materieel Organisatie en het Asset Management Control Centre.
Onder regie van Souschef Wapensystemen DMO, commodore drs. Richard Laurijssen en AMC programma directeur, dr.ir. John Stavenuiter, verzorgen de gastvrouwen Manuela de Ridder (DMO), Henneke Stavenuiter (AMC Centre) en hun teams, het jaarlijks terugkerende seminar.

Het AMC seminar was dit jaar te gast bij de Koninklijke Marine te Den Helder. De programmaonderdelen van het seminar werden op verschillende marinelocaties in Den Helder georganiseerd. Tijdens de “relatiedag” was de commandeur ir. Cees Boelema Robertus, directeur Directie Materiele Instandhouding van het Commando Zeestrijdkrachten, de gastheer. De tweede dag, de “presentatiedag”, werd geopend door de commandant van het Koninklijk Instituut voor de Marine, kapitein ter zee drs. Kees Turnhout.

Commodore drs. Richard Laurijssen, heeft een key-note speech verzorgd, waarbij hij de actuele stand van zaken van het wapensysteem management heeft toegelicht. Daarnaast benadrukte hij het toenemende belang van samenwerking tussen defensie, andere overheden, kennisinstituten en industrie.
De zienswijze vanuit andere sektoren werden belicht door resp. ir. Rob Kouwenberg, directeur Windunie Beheer en drs. Chris de Vries, directeur Beheer & Uitvoering van de Provincie Noord Holland. 21 Topic presentaties in de middag werden door de partners verzorgd.
Zowel de presentaties van donderdag 30 oktober, als de foto’s van het gehele seminar, kunt u terugvinden op de website van het AMC Centre.

Save the date: Seminar Asset Management Control 2015 zal op woensdag 4 en donderdag 5 november gehouden worden in Woensdrecht.

Via de website kunt u zich informeren over het seminar 2015. Nu al hebben de meeste AMC partners toegezegd ook volgend jaar weer mee te doen. Geïnteresseerden voor een partnership kunnen informatie inwinnen via henneke.stavenuiter@amccentre.nl.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre