Registration Seminar Asset Management Control (29 en) 30 October in Den Helder is online.


photos/tn_Dohmen22.jpg
CDRE Drs. Richard Laurijssen
photos/john51.jpg
Dr. ir. John Stavenuiter
photos/Lex Besselink121.jpg
Ir. Lex Besselink Gen-Maj. bd.

Het Seminar AMC 2014 kent een relationeledag op woensdag 29 oktober en een presentatiedag op donderdag 30 oktober.

Uw gastheren zijn Commandore drs. Richard Laurijssen en dr.ir. John Stavenuiter (AMC Centre).

De eerste dag zal worden gehouden op de Marineclub (speerpuntendebat en diner) en bij de Koninklijke Marine (excursie). Commandeur Cees Boelema Robertus zal u daar verwelkomen.

De tweede dag staan er veel presentaties op het programma. Bovendien is er dit jaar voor het eerst een game-café ingericht, waar gedurende de gehele dag diverse AMC gerelateerde games zullen worden gedemonstreerd. Deze presentatie dag zal plaatsvinden op het KIM, waar Kapitein-ter-zee Kees Turnhout, Commandant van het Koninklijk Instituut voor de Marine, de dag zal openen.
Ir. Lex Besselink GenM bd., Directeur Dutch Institute World Class Maintenance, zal traditiegetrouw de dagvoorzitter van het Seminar zijn.

Voor de tweede “presentatie”dag kunt u inschrijven via de site, waarbij u uw een identificatienummer nodig heeft (paspoort, BSN of rijbewijs).

De eerste “relatie” dag is bedoeld voor de; AMC kenniskring partners, specifiek genodigden en organisatie partners van het evenement.
Defensie medewerkers die belangstelling hebben voor deelname aan de eerste dag kunnen hiervoor contact opnemen met Manuela de Ridder via: MCE.d.ridder@mindef.nl.
Alle andere geïnteresseerden voor deze dag kunnen contact opnemen met Henneke Stavenuiter via: henneke.stavenuiter@amccentre.nl.

NB: De nieuwsbulletins van het AMC Centre kunnen ook worden gelezen op Android Smart Phones door het installeren van de AMC Centre App via de Google Play Store.

 

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre