Kickoff AMC Seminar / Kenniskring meeting goed bezocht.


photos/DSC08917.jpg
photos/DSC00275.jpg
photos/DSC002841.jpg
photos/DSC089452.jpg

Donderdag 8 mei j.l. waren de partners van het AMC Seminar uitgenodigd voor de Kickoff meeting ter voorbereiding van het Asset Management Control Seminar 2014. Kolonel Kees Turnhout (zie derde foto), commandant van het KIM (Koninklijk Instituut voor de Marine) en Marjan Bosse, beiden van de (NLDA) Nederlandse Defensie Academie, maakten het mogelijk de Kickoff te organiseren, wat tevens de gelegenheid bood om de locatie te bekijken.

Manuela de Ridder (DMO) en Henneke Stavenuiter (AMC Centre) heetten de 20 deelnemers welkom tijdens de lunch op het Enys House, waar het AMC seminar de tweede dag, 30 oktober, zal worden gehouden.

De eerste dag zal gehouden worden op de Marineclub en het Marinebedrijf, als onderdeel van de Directie Materiele Instandhouding (DMI). Ook dit jaar is de eerste dag een relatiedag voor de partners en speciaal genodigden. Commandeur Cees Boelema Robertus (Directeur DMI - zie tweede foto) zal hierbij als gastheer optreden tijdens de excursie.

Tijdens de Kickoff werd het Game Café, als nieuw seminarelement geïntroduceerd  d.m.v. de introductie/demonstratie van het nieuwe AMC game. De aanwezigen waren enthousiast over dit nieuwe element en partners die AMC en/of andere games, willen introduceren en demonstreren worden dan ook van harte uitgenodigd hierover contact met het AMC centre op te nemen.

Naast inhoudelijke kennisuitwisseling streeft het AMC Centre ernaar dat de partners ook onderling de contacten warm houden. Ook op deze meeting werd daar weer ruimschoots gebruik van gemaakt.

De inschrijving voor het AMC seminar is nog niet geopened.
Wilt u zich infomeren over een partnership, dan kunt u contact opnemen met henneke.stavenuiter@amccentre.nl

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre