Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) initieert het Sino-Dutch project Wind Farm Logistics; 19 maart WFL partnermeeting in Utrecht bij RVO.


photos/Dutch Team at WFL kickoff 19-03-2014.jpg
photos/DSC082441.jpg
photos/Signing WFL MoU 5-11-20131.jpg
photos/WFL FoI picture1.jpg

In het project Wind Farm Logistics is het AMC Centre door Joost Goen van RVO (voorheen Agentschap NL) gevraagd om in samenwerking met de Sjanghai Maritime University (SMU) een Internationaal kennis- en training centrum op te zetten inzake Logistics (Operation & Maintenance) voor Wind Farms. Dit als gateway voor het bedrijfsleven die mee kunnen doen in dit project door bv. innovatieve producten, trainingen, maar ook projecten, op dit gebied in te brengen.

ATO, DI-WCM, ECN, NHN, IMARES, MCN, TNO, AVANS+  en de HAN, hebben een “Letter of Intent” getekend en zijn de WFL Partners van het eerste uur, die specifieke kennis en kunde zullen inbrengen. Op 5 november 2013 werd er een “Memorandum of Understanding” getekend tussen de SMU en het AMC Centre, vertegenwoordigd door respectievelijk; Prof. Dr. Wang Haiwei Vice Presedent, Prof. Dr. Hu Xiong Dean, Mr. Huub Buise, dpt Consul NL  en Dr John Stavenuiter Director AMC Centre. Een belangrijke doelstelling is dat er na dit project een intensieve Sino-Dutch samenwerking en een Internationaal WFL Course Program op Bachelor niveau tot stand gekomen is.  

China heeft als doel om, in de eerstvolgende twee jaar, van 70 gigawatt naar 100 gigawatt aan geïnstalleerd vermogen op windenergie door te groeien. Van de windenergie in China is ca. 4 % offshore. Het idee van China is om in 2015, 15 gigawatt offshore windenergie op te wekken en in 2020 ca. 30 gigawatt, dus van 4 naar circa 15%. In China zijn er nog nauwelijks opleidingen op het gebied van  windenergie en er zijn ook nog weinig bedrijven op onderhoud en beheer ingesteld. Op dit gebied liggen er dus nog genoeg kansen voor een vruchtbare samenwerking.

Tijdens de meeting werden presentaties gegeven door Agnes Agterberg van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland , Ad Rozemond (Sustainable World) , John Stavenuiter (AMC Centre) en Ramses Alma (AMC T&T). Ook werd er geoefend met de WFL portal, voor wat betreft het gebruik, waardoor ook de discussie ontstond over de criteria wie wat wel of niet, kan inbrengen. Na de meeting was er voor iedereen meer duidelijkheid over de mogelijkheden van de portal en binnen het project en waren de partners enthousiast om aan de slag te gaan.

Voor meer informatie: henneke.stavenuiter@amccentre.nl

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre