Sprekers en topic informatie presentaties seminar AMC 10 oktober zijn bekend.


photos/Seminar20131.jpg


Donderdag 10 oktober 2013 zal het Seminar Asset Management Control plaatsvinden op het defensie C2 Support Center van de Bernhardkazerne in Amersfoort. Het team van Commandore Emile van Duren en Manuela de Ridder, verzorgt, evenals vorig jaar, de organisatie van het seminar in samenwerking met het AMC Centre, John en Henneke Stavenuiter. Aan het seminar AMC wordt door de supporting partners; ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord, Dutch Institute World Class Maintenance en Maritime Campus Netherlands en overige partners, vorm en inhoud gegeven.

In de ochtend zullen de keynotesessies verzorgd worden door respectievelijk; Dr. Adriaan Temmink, procestechnoloog van Nuon Energy-Vattenfall, Prof.dr.ir. Leo van Dongen, directeur NedTrain Fleet Services en hoogleraar bij de Universiteit Twente en Gen-Maj ir. Peter Dohmen MA., directeur Projecten en Verwerving van de Defensie Materieel Organisatie.

Na afloop van de keynotesessies zal er een forumdiscussie worden gevoerd, onder voorzitterschap van Gen-Maj ir. Lex Besselink bd., directeur van het Dutch Institute World Class Maintenance.

’s Middags zal er twee keer de mogelijkheid geboden worden om deel te nemen aan een AMC game sessie. Daarnaast zullen er 20 presentaties worden verzorgd door de AMC kenniskringpartners. Een overzicht van de presentaties kunt u vinden op: Programma van 10 oktober. Voorinformatie over de presentaties kunt u vinden in de topic formulieren onder de link partners & presentaties.

Al met al een uitgebreid seminarprogramma rondom het thema ‘Get Practiced’ waarbij bezoekers naar eigen interesse een keuze kunnen maken uit; het volgen van presentaties, deelnemen aan een gamesessie en/of het bezoeken van één van de vele partnerstands.

Voor het seminar en inschrijven kunt u zich informeren via de site van het AMC Centre.

 

MEDEDELING: HET RELATIE PROGRAMMA WOENSDAG 9 OKTOBER IS AANGEPAST

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre