Handleiding AMC voor Waterschappen en de ratio tussen Asset Management kosten per gasaansluiting versus de grootte van de netbeheerders.


photos/DSC04234.jpg
photos/DSC041682.jpg
photos/DSC042851.jpg
photos/DSC043231.jpg

Bij Waterschap Rivierenland (Tiel) stegen in 2005 de onderhoudskosten onverwacht veel. Voor Wouter van Vuuren een aanleiding om hier onderzoek naar te doen wat resulteerde in een handleiding Asset Management Control om de kosteneffectiviteit van de waterzuiveringsinstallaties te verbeteren. Van Vuuren heeft hierbij met name gekeken hoe het tactisch niveau een verbindende factor kan vormen tussen het strategische en operationele niveau. Hij had daarbij veel steun aan zijn scientific supervisor ir. Michel Kuijer en zijn expert supervisor ing. Ed van Steenbergen. Voor de volledige Master Thesis en zijn presentatie ter verdediging verwijzen wij u naar de AMC Academy. Op www.amccentre.nl kunt u een aantal foto’s van zijn verdediging bekijken.

Ook op donderdag 27 februari presenteerde Eugène Klooster zijn Master Thesis bij zijn werkgever; Staatstoezicht op de Mijnen in Leidschendam. Klooster onderzocht de relatie tussen de kosten per gasaansluiting en de organisatiegrootte van de netbeheerders. De aanleiding voor zijn Master Thesis onderzoek was enerzijds het idee dat de Nederlandse netbeheerders duurder per aansluiting zijn dan vele andere in de EU en anderzijds dat bij toenemende organisatiegrootte de prijs per aansluiting zou dalen. Hij heeft hier een kostenmodel voor ontwikkeld en 6 van de 8 netbeheerders bereid gevonden aan zijn onderzoek mee te werken. Hierdoor werd de vraag om kostenreductie aktueel. Eugène werd begeleid door Prof.dr. Willem van ’t Spijker (scientific supervisor) en Dr. Willem van der Wal (expert supervisor).

Ook van dit onderzoek kunt u de volledige Master Thesis en zijn presentatie ter verdediging vinden op de AMC Academy en op www.amccentre.nl kunt u een aantal foto’s van zijn verdediging bekijken.Voor een aantal foto’s kunt u het infocentre bekijken; voor de Master Thesis en de presentatie verwijzen wij u naar de Academy site. 

De Chileense studenten Christobal Romero en René Ortega studeerden ook deze maand af op resp. AMC in relatie tot scheepsonderhoud, met als titel ‘Improving Operational Availability at Chilean Navy Assets’ en Spare Part Management met als titel ‘How to Reduce the Depot Level Maintenance Delay in the Chilean Navy’.  Meer informatie kunt u vinden op AMC Academy.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre