Drie studenten spreken hun Master Thesis presentatie uit op de Maasvlakte bij E.On


photos/DSC03566.jpg
Robert van Grunsven - Bas Burgers - Remco Weezenaar
photos/DSC03579.jpg
photos/DSC03614.jpg
photos/DSC03706.jpg

Maasvlakte, Rotterdam -   Medewerker E.On Benelux, Remco Weezenaar sprak als eerste zijn Master Thesis presentatie uit. Daarna stelde E.On de filmzaal beschikbaar voor medestudenten Bas Burgers (OAM) en Robert van Grunsven (CMS). 

Remco Weezenaar heeft onderzocht hoe te bepalen welke onderhoudsacties nodig zijn om de voorraad bruikbaar te houden.Deze onderzoeksvraag definieerde Remco nadat hij heeft geconcludeerd dat de aanwezigheid van spare parts ondergeschikt is aan de bruikbaarheid ervan. Vooral voor de grote en kostbare strategische spare parts is het van groot belang, dat deze in topconditie zijn en dus ook 100% functioneren wanneer deze nodig zijn om een kritische storing te verhelpen.Remco Weezenaar werd begeleid door drs. Jürgen Donders van Gordian Logistics als scientific supervisor vanuit de opleiding en door ir. Henk Compter als expert supervisor vanuit E.On.  Voor de Master Thesis van Remco en zijn presentatie wordt u verwezen naar de Academy site van het AMC Centre.

Bas Burgers begon zijn presentatie met een interessante verhandeling over de grote vraagstukken van nu en in de toekomst. Toename van wereldbevolking, klimaatverandering en daarmee samenhangend de energieconsumptie, vragen om beheersing en control van de verschillende aspecten. De mogelijkheden om de energie verbruik/uitstoot en performance van een energiecentrale te wijzigen wordt gedurende de bouw steeds moeilijker en duurder. Er zijn veel onafhankelijke en afhankelijke variabelen die de beheersbaarheid van een nieuwbouwproject beïnvloeden. Bas koos te onderzoeken in welke mate de variabele “planning” bijdraagt aan de beheersbaarheid van een nieuwbouwproject van electriciteitscentrales en hoe dit nog verder te verbeteren. Opvallend was dat vooral het uitlopen van de tijdsplanning als belangrijkste probleem naar voren kwam, zodat hier dan ook verder op werd ingezoomd. Ook de volledig Master Thesis en de dissertatie presentatie van Bas Burgers kunt u vinden op de Academy site. Bas werd bijgestaan door prof. dr. Willem van ’t Spijker (scientific supervisor) van de opleiding en door de heer Kemperman MBA als expert supervisor.

De laatste presentatie was voor Robert van Grunsven. Hij heeft de dag afgesloten met de presentatie over een gewaagd onderzoek naar de softe kant van Asset Management Control. Na een uitgebreide literatuurstudie, een focus group session en intensieve reflectie met drs. Jorien Enning (scientific supervisor) heeft hij de invloeden onderzocht van nationale/regionale cultuur en de beroepscultuur op de organisatiecultuur i.r.t. de implementatie van Asset Management. Zijn onderzoek geeft invulling en richting aan dat wat wordt aangeduid met de titel; “Which characterictics of organizational culture influence the achievement of asset management objectives and how can these be assessed?”. Robert van Grunsven werd vanuit zijn werkgever CMS ondersteund door directeur ing. Luc de Laat.Voor de Master Thesis van Robert en zijn presentatie wordt u verwezen naar de Academy site van het AMC Centre.

Meer foto’s vindt u bij het item bij het AMC Info Centre.

 

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre