Seminar “Asset Management Control ” te Den Helder op 2 en 3 november


Voor de vierde keer is op 2 en 3 november j.l. het seminar Asset Management Control (AMC) gehouden te Den Helder.

In rond Nederlands is “ Asset Management Control” het vakgebied dat zich bezighoudt met de instandhouding van materieel op bedrijfsmatige basis.

In totaal 150 bezoekers uit heel Nederland, allemaal specialisten, werkzaam op strategisch- en directieniveau hebben deze gelegenheid aangegrepen om te netwerken en inspiratie op te doen. Het Marinebedrijf, de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO), de Stichting Nederlandse Industri?le Inschakeling Defensieopdrachten (NIID), Holland Marine Equipment (HME) en de Stichting Associatie Technologie Overdracht Noord – Holland (ATO-NH) hebben de organisatie ondersteund.

Op 2 november startte het programma met een welkomstwoord van de directeur van het Marinebedrijf, Commandeur Visser. Tijdens een rondleiding op het Marinebedrijf konden de bezoekers zien hoe “ Asset Management Control” door de Koninklijke Marine wordt ingevuld. De discussies met als thema “get Organized” werden in de avonduren voortgezet bij het “Crossfire Debate” en “Captains Dinner” op de Marineclub.

Op 3 november was een ware marktplaats gecreëerd, in Conferentiecentrum “De Dukdalf”, rondom “Asset Management Control” en daaraan gerelateerde onderwerpen zoals integrale instandhouding, life cycle management, prestatiecontracten, onderhoudsmanagement, maintenance engineering, ICT tools en opleidingen. De bezoekers werden welkom geheten door mevrouw Van Vuuren, Programma Manager “ Kop & Munt” van de provincie Noord-Holland. Ze hield een warm pleidooi voor een “ Renewable Energy Valley” in de Noordkop, met hieraan gekoppeld hoogwaardige innovatieve werkgelegenheid. De officiële opening werd verricht door Commandeur Snoeks, Directeur Operationele Ondersteuning Koninklijke Marine. Hij benadrukte het grote belang van Asset Management Control voor een goede bedrijfsvoering ten behoeve van de materiele gereedheid.

Na de plenaire opening werden 21 lezingen verzorgd in drie parallelsessies door bedrijven en organisaties waarbij methoden en technieken toegelicht werden in relatie tot AMC praktijkervaringen. Dit varieerde van een AMC implementatie voor het LUXE/Harakosan Windpark in Taiwan tot en met de instandhoudingvoorbereiding van de Joint Strike Fighter.

Een specifiek thema, ingebracht door de Provincie, is dat het Rijk 6.000 megawatt aan offshore windturbines gefaseerd wil realiseren in de Noordzee, ter hoogte van de Kop van Noord-Holland. Dit betekent kansen voor de regio qua bevoorrading en onderhoud. De regio, die nu al sterk is in offshore olie- en gas. Samenwerking in “POWER-pushing offshore wind energy regions” wordt belangrijk.

Kennis ontwikkeld bij het Marinebedrijf kan zo worden ingezet voor en door het bedrijfsleven. Als een “Renewable Energy Valley” , kan Den Helder het centrum worden voor het duurzame deel van Energy Valley.

Tijdens de pauzes waren er geanimeerde discussies rond en op de stands.

De reacties van de deelnemers waren dusdanig positief dat het seminar volgend jaar voor de vijfde keer in Den Helder zal worden georganiseerd.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre