AMC ook toepasbaar voor het MKB, onderzocht door Bas Kemps – de JSF supportorganisatie bekeken vanuit AMC perspectief, door Petrick Spitters


photos/DSC00638_small.jpg
photos/DSC006423.jpg
photos/DSC006281.jpg
photos/DSC00660.jpg
photos/DSC00673.jpg
photos/DSC00684.jpg

In het kader van hun Master Thesis Asset Management Control hebben Bas Kemps en Petrick Spitters hun onderzoeksresultaten gepresenteerd en verdedigd op het AMC Centre te Den Helder.

Bas Kemps heeft ervoor gekozen om zijn onderzoek te doen in het verlengde van de AMC contextanalyse die reeds was uitgevoerd door de studenten van cohort 3 bij houtindustrie Veteka B.V.. Bas Kemps heeft zijn onderzoek met name gefocust op de Life Cycle Cost aspecten binnen AMC. Hij heeft hiervoor een methode ontwikkeld, waardoor zelfs al bij invoering van een klein aantal parameters een goed inzicht kan worden verkregen v.w.b. verschillende investeringsopties. Een belangrijk aspect daarin is de toepassing van het Monte Carlo algoritme, wat hij getoetst heeft op een drietal praktijkcases. Dit alles onder begeleiding van ir. Peter Van Gestel (Delta Pi) en ir. Niek van Nunen (Veteka), in de rol van respectievelijk Scientific en Expert Supervisor.

Vanuit zijn functie binnen de Defensie Materieel Organisatie heeft Petrick Spitters zijn onderzoek gericht op het functioneren van  Asset Management binnen Performance Based Logistics. Als case heeft hij de (mogelijke) invoering van de JSF als complex wapensysteem uitgewerkt en gevalideerd op basis van een Stakeholder Assessment. Deze uitgebreide studie heeft veel inzicht gegeven in de problematiek welke bij een dergelijke procesverandering naar voren komt, met name voor wat betreft de organisatorische aspecten. Met dit gedegen onderzoek heeft hij “with distinction” zijn MSc diploma behaald.  Zijn begeleiders waren respectievelijk dr.ir. John Stavenuiter (AMC Centre) en ir. Marcel Lambrichs (DMO).

Meer informatie over deze Master Theses is te vinden via http://info.amccentre.nl of direct op AMC Academy.  

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre