Luitenant ter Zee 1-ste klas Sander van Leeuwen afgestudeerd als Master of Science in AMC met hoogste Thesis score tot nu toe!


photos/DSC003841.jpg
photos/DSC00369.jpg
photos/DSC00371.jpg
photos/DSC003661.jpg

Sander van Leeuwen, Hoofd Technische Dienst van de Hr. Ms. Van Amstel en net terug uit Golf van Aden bij Somalië, heeft zijn Master of Science Asset Management Control behaald met een uitstekende thesis waarmee hij het hoogste cijfer tot nu toe heeft behaald.
De presentatie werd door Sander uitgesproken op de Marineclub te Den Helder. Met de presentatie en zijn verdediging naar aanleiding van de vragen van de Board of Examiners wist hij zelfs zijn eindcijfer nog wat te verbeteren.
In begin van de presentatie stelde hij, dat 60 % van allianties mislukken en dit terwijl 75% van de bedrijven er toch voordelen in zien. Er ligt dus een uitdaging om een alliantie van begin af aan goed op te zetten en daarna continu te monitoren, om zo snel mogelijk verbeterpunten te onderkennen om de samenwerking tussen alle partijen ook voor de lange termijn te laten slagen.
Sander’s presentatie had een goed gestructureerde opbouw en werd vlot uitgesproken, waarbij voor iedereen zijn vierdelig-model duidelijk uiteen werd gezet. Als onderdeel van zijn aanpak heeft Sander een eenvoudig te gebruiken assessment tool ontwikkeld, waarmee getoetst kan worden hoe de verschillende partijen, bv. opdrachtgever en onderaannemer, de samenwerking ervaren en waar mogelijke verbeterpunten zitten. Omdat het model primair uitgaat van de verschillen, qua inzicht en opvatting, van de alliantiepartners zijn de absolute uitslagen minder relevant. De mate van afwijking wordt uiteindelijk bepaald aan de hand van het ambitieniveau wat door het management wordt nagestreefd. Ook de examencommissie kwam tot de conclusie dat het model en tool een praktische en doeltreffende methode kan zijn, die ook in een jaarlijkse managementrapportage kan worden opgenomen.

Na het bezoeken van een bijeenkomst, waar Sander van Leeuwen, John Stavenuiter (AMC-RF/AMC Centre) en Piet van der Linden (NVDO) elkaar troffen, werd de afstudeeropdracht gestart.
Zeker in het begin van de Master Fase is er veel uitwisseling geweest met de NVDO (Nederlands Vereniging voor Doelmatig Onderhoud) en is er onder leiding van Piet van der Linden, meegewerkt aan een onderzoek onder de leden van de NVDO.
Hierop voortbordurend heeft Sander later een aantal cases kunnen uitzetten in de industrie, wat geleid heeft tot een waardevolle bijdrage. Vanuit het Marinebedrijf was Pieter van Noort zijn interne begeleider; John Stavenuiter heeft Sander begeleid vanuit de opleiding Master of Science in Asset Management Control.

De thesis en zijn presentatie zijn te vinden op http://academy.amccentre.nl/

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre