DGAME (AMC Portal Game) validatiesessie voor Operation & Maintenance bij Offshore Windparken


photos/DSC099071.jpg
photos/DSC098921.jpg
photos/DSC098871.jpg
photos/DSC098981.jpg

Woensdag 30 mei 2012 heeft er bij het AMC Centre een validatiesessie plaatsgevonden waarin experts op het terrein van Operation & Maintenance (O&M) bij offshore windparken hun kennis hebben gedeeld. Het AMC Centre heeft met het ontwikkelen van DGAME, een spel waarin het managen van een offshore windpark wordt gesimuleerd, een model ontwikkeld voor het in kaart brengen van alle O&M kosten gedurende de levenscyclus van het park. De doelstelling was om de achterliggende waardes van O&M, zoals de kosten voor correctief en preventief onderhoud, en het aantal storingen, zo realistisch mogelijk in kaart te brengen. Hierbij is de input van experts op het gebied van O&M bij offshore wind onmisbaar.

De experts zijn aan de hand van een presentatie van Robert Miedema van het AMC Centre in gesprek gegaan. De centrale vraagstelling was als volgt:

In hoeverre zijn de huidige O&M jaarscenario’s realistisch en waar liggen de mogelijkheden tot verbetering?

Tijdens de sessie zijn recente ontwikkelen op het gebied van O&M aan bod gekomen en hebben de deelnemers interessante feedback geleverd op de modellen die momenteel gehanteerd worden voor de DGAME. De validatiesessie zal in juni een vervolg krijgen waarbij alle deelnemers op de hoogte worden gehouden van de uitkomst.

Het AMC Centre dankt alle experts voor hun aanwezigheid en waardevolle input.

-         Robert Miedema studeert Engineering, Design and Innovation aan de Hogeschool van Amsterdam en voert zijn afstudeeronderzoek uit bij Amico Services, partner van het AMC Centre.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre