Asset Management Control Kenniskring meeting te Den Helder, Oude Rijkswerf


photos/DSC08598.jpg
John Spee, Ontwikkelingsbedrijf NHN, opening van de meeting.
photos/DSC08608.jpg
Dr.ir. John Stavenuiter, evaluatie van het vorig seminar in 2011.
photos/DSC08615.jpg
Henk van Moorsel, DMO, introductie voor het komende AMC seminar 2012.
photos/DSC08651.jpg
drs. Arjen Ros consulting met het Asset Management Team
photos/DSC08689.jpg
Het LCM Team discussieert over welk O&M Year Scenario toe te passen.
photos/DSC08790.jpg
Jan van Rijn, Thales, presentatie over de Supply Management Game.

De Kenniskring bijeenkomst op 17 februari op de Oude Rijkswerf in Den Helder werd georganiseerd door het AMC Centre en de Directie Wapensystemen Defensie Materieel Organisatie.

Deze meeting op locatie Den Helder werd door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord specifiek ondersteund door het beschikbaar stellen van  locatie en catering.
Er werd een inlooplunch gefaciliteerd. Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord is supporting partner van het Seminar AMC.

Opening
John Spee van NHN verwelkomde de deelnemers, waarna hij een inspirerende presentatie verzorgde over de inzet van het ontwikkelingsbedrijf NHN om Asset Management Control nog meer op de kaart te zetten. 
 
Evaluatie AMC 2011
John Stavenuiter startte daarna met een evaluatie over het vorige AMC Seminar in 2011 te Den Helder en gaf een voorzet voor de presentatie over het Seminar AMC 2012, woensdag 7 en donderdag 8 november 2012 te Gilze-Rijen.

Introductie AMC 2012
Henk van Moorsel en Manuela de Ridder hadden vanuit de Defensie Materiaal Organisatie (DMO) een presentatie over het komende AMC Seminar voorbereid, waarbij aan de hand van de ingetekende plattegronden van de Molenwiek op de vliegbasis, het programma, de presentatiezalen en standmogelijkheden werden doorgenomen.

AMC DGAME sessie
De heer Ros van de Copernicos Groep, ondersteunde de DGAME sessie door samen met John Stavenuiter de game te leiden. Amico Services stelde de software van de game beschikbaar en leverde IT ondersteuning. Voor de game  werden de deelnemers opgedeeld in 3 verschillende Expert Teams, t.w.; het Asset Control Team, Asset Management Team en het Asset Service Team. Om hoog te scoren is het van belang dat de 3 teams binnen een acceptabele  tijd een gemeenschappelijke beslissing weten te bereiken over welk Operation & Maintenance Yearscenario er moet worden toegepast en voor hoelang.
Tijdens de gamesessie kwam in het begin erg naar voren dat ieder team zijn eigen belangen nastreefde, maar na een aantal simulatie jaren kwam er snel uit dat dit niet werkte. Door betere samenwerking kwamen de teams meer "In Control" en het Asset Management Team stuurde erop aan dat ook de belangen van de andere teams behaald werden.
Uiteindelijk eindigde de sessie met een uitstekende  Overall Game Score van 127. (Game Scores exceeding 100 points result in World Class Performance)
Robert Miedema, HBO afstudeerder bij Amico Services, verzorgde een enquete, welke onderdeel is van zijn onderzoek in hoeverre de Operations en Maintenance Yearscenario’s realistisch zijn.

Sluiting
Tijdens de sluiting gaf Jan van Rijn een presentatie over de nieuw ontwikkelde Supply Management Game bij Thales. Met dit bordspel wordt het proces van verbruik en (her)bevoorraden van onderdelen voor een installatie (radar op een schip) gesimuleerd, inclusief alle bijbehorende administratieve transacties. Het doel van het spel is, dit zodanig in te richten dat het gewenste resultaat wordt behaald tegen minimale kosten.


AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre