Iryna Khrystova eerste vrouwelijke Master of Science in Asset Management Control.


photos/DSC08454.jpg
photos/DSC08387.jpg
photos/DSC08434.jpg
photos/DSC08513.jpg
photos/DSC08502.jpg
photos/DSC08467.jpg

Op de Julianakazerne in Den Haag werd respectievelijk in de Prins Willem-Alexander zaal en de Generaal de Constant Rebeque zaal de thesis presentatie, voor het diploma MSc in AMC, uitgesproken door Arie Schaap en Iryna Khrystova.

Iryna Khrystova heeft onderzoek gedaan naar de consequenties van het gebruik van commerciële producten en componenten, zoals bv.; vrachtauto’s en computers, in een militaire omgeving.  Haar scriptie was met veel literatuur onderzoek en veld onderzoek onderbouwd. Haar onderzoek heeft geresulteerd in een Life Cycle Model waarmee COTS (Commercial Off The Shelf) producten op een kosteneffectieve wijze kunnen worden gemanaged. De meeste vragen van de examencommissie kon Iryna dan ook beantwoorden en staven a.d.h.v. illustraties uit de literatuur. De examencommissie bestond uit:

·        de voorzitter, Ad Rozemond (Hogeschool Zeeland);
·        de course leader, John Stavenuiter (AMC Centre);
·        de scientific supervisor, Peter Van Gestel (Delta-Pi);
·        de bedrijfsbegeleider, Paul Kense (Marinebedrijf).

De commissie was unaniem van mening dat haar overall resultaat opgewaardeerd kon worden door haar professionele verdediging van de vragen.

Ook bij Arie Schaap werden er door  de examencommissie veel vragen gesteld, tijdens de publiekelijke verdediging van zijn onderzoek. De rol van scientific supervisor werd bij Arie ingevuld door Prof. dr. Willem van 't Spijker en de rol van bedrijfsbegeleider door Rob Klompenhouwer (DMO). Echter, nadat de examencommissie zich had teruggetrokken om het eindcijfer te bepalen, nam het ‘publiek’ de rol over en ontstond er een geanimeerde discussie over de vragen die door de presentatie en verdediging naar boven waren gekomen. Het Life Cycle Management Team zou Arie graag, op basis van duurzame relaties met de industrie, aan het werk zien vanuit de Defensie Materieel Organisatie, zodat er op vragen over zowel aanschaf als onderhoudsvoorbereiding van materieel, sneller en adequater kan worden gereageerd.  De betreffende data en kennisuitwisseling met deze leveranciers moet dan ook ‘horizontaal’ kunnen worden gebruikt in de organisatie. Juist door de aanbevelingen vanuit het ministerie om veel sourcing toe te passen in het DMP (Defensie Materieel Proces) kan deze wijziging van procesbenadering worden geïntroduceerd met als hoger gelegen doel het verbeteren van de kosteneffectiviteit van het materieel.

Meer foto’s van de presentaties en meer info over de Master Theses van respectievelijk Iryna Khrystova en Arie Schaap kunt u vinden op de AMC Academy site van het AMC Plaza.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre