Goede sprekers en presentaties in een open en prettige sfeer, tijdens het Seminar Asset Management Control resulteren in veel kennis- en relatie-uitwisseling.


photos/Rechts 11.jpg
photos/Rechts 21.jpg
photos/Rechts 31.jpg
photos/Rechts 41.jpg
photos/Rechts 51.jpg
photos/Rechts 61.jpg
photos/Rechts 71.jpg
photos/Rechts 8.jpg
photos/Rechts 9.jpg
photos/Rechts 10.jpg
photos/Rechts 111.jpg
photos/Rechts 12.jpg

Uit de 50 evaluatieformulieren (over de tweede dag) van de 180 deelnemers is een 7,9 als eindcijfer opgemaakt, waarmee het Seminar AMC 2011 hetzelfde heeft gescoord als het Seminar vorig jaar. De directe terugkoppeling over de eerste dag is uitermate positief en stimulerend geweest. Op een aantal evaluatieformulieren is spontaan aangegeven, dat de relatie dag heel goed geslaagd is geweest. Van het afgelopen seminar AMC 2011 staan de presentaties en foto’s (woensdag) (donderdag) inmiddels op de site.

Van het tiende Seminar Asset Management Control te Den Helder vond de relatiedag, op woensdag 2 november, plaats vanuit de Marineclub en de presentatiedag, op donderdag 3 november, vanuit de Dukdalf.
Ook dit seminar werd wederom georganiseerd door een samenwerkingsverband tussen; de Directie Wapensystemen van de Defensie Materieel Organisatie en het Asset Management Control Centre. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN en het Dutch Institute World Class Maintenance, hebben daarbij de rol vervuld van ‘supporting’ partners. Dit naast alle overige kenniskringpartners.
De eerste dag werd gedragen door Commandeur Arie Jan de Waard als algemeen directeur van het Marinebedrijf. Het Marinebedrijf heeft vijf fantastische rondleidingen verzorgd en alle deelnemers ter afsluiting getrakteerd op een rondvaart door de haven. Tevens verzorgde Arie Jan de Waard één van de speerpunten voorafgaand aan het uitstekend verzorgde captainsdinner op de Marineclub. De andere vijf speerpunten werden ingevuld door; Jenne van der Velde (RWS), Lex Besselink (DI-WCM),  André Welberg (Imtech Infra), en de professoren; Leo van Dongen (NedTrain/UV Twente) en Willem van ’t Spijker (IMS/AMC Centre).

Cees van Duyvendijk, als ‘Bevelhebber der Zeestrijdkrachten’, opende tien jaar geleden het eerste AMC seminar en nu als voorzitter van de Maritime Campus Netherlands, op dezelfde locatie, het tiende AMC seminar. Cees van Duyvendijk stond dus aan het begin van de AMC ontwikkeling en kan met plezier constateren dat het ministerie van Defensie voortbouwt op deze ingeslagen weg.

“Grote sprong voorwaarts ten opzichte van 10 jaar geleden” was een opmerking uit een evaluatieformulier van een ministeriële bezoeker, die ook 2002 het eerste seminar heeft bezocht. Deze en alle andere positieve feedback zijn een stimulans om volgend jaar wederom het Seminar Asset Management Control te organiseren, op woensdag 7 en donderdag 8 november 2012.

Donderdagochtend 9.15 uur was de presentatiezaal in de Dukdalf tot de nok toe gevuld om te luisteren naar de key-note presentaties van; Siebe Riedstra, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Jan de Jong, Inspecteur-generaal der Mijnen, van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en SBN Klaas Visser, directeur Wapensystemen van de Defensie Materieel Organisatie. Na de forumdiscussie volgden er in de middag een reeks van acht parallelle presentaties en de mogelijkheid tot het spelen van de Asset Management Control Game, welke door een samenwerking van DI-WCM, DOWES, MCN, AMC Centre, Amico Services en de Copernicos Groep, speciaal is ontwikkeld voor dit jubileumseminar. Het spelen van de AMC Game kan als startpunt fungeren voor organisaties die van de materie Asset Management kennis willen nemen en daarbij ook graag ‘in control’ zijn.

De organisatie kijkt terug op twee “zonnige” dagen en hoopt volgend jaar woensdag 7 en donderdag 8 november, tijdens het seminar AMC 2012 wederom Asset Management Control te kunnen verdiepen en te brengen voor een geïnteresseerd publiek.

Met dank aan de inzet en ondersteuning van de onderstaande partners:

Defensie Materieel Organisatie

Ministerie van infastructuur en milieu

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

AMC MSc Alumnivereniging (IMS)

Verebus Engineering 

Tedopres

AMC Centre

Asset Management Control Tools & Training

World Class Maintenance

Defensie Materieel Organisatie

VolkerRail & Inspectation

Copernicos Groep

BlueCielo ECM Solutions

Delta Pi

Gordian Logistic Experts

NedTrain Fleet-Services

OAM Consultancy

Imtech Marine

D OWES

ATO

Stratelligence Decision Support

CMS Asset Management

Thales

Stork

Noord Holland Noord

Rijkswaterstaat

Vsmaterieel

TNO

Infor Global Solutions

Vesta Partners

Eluxis

Avansplus

Imtech Infra

Blue H Engineering

D.O.N.

Kirkman Company

Meridium

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre