Keynote speakers Seminar Asset Management Control donderdag 3 november bekend


photos/Riedstra.jpg
drs. Siebe Riedstra
photos/JandeJong.jpg
dhr. Jan de Jong M. Eng
photos/KlaasVisser2.jpg
SBN ir. Klaas Visser

Keynote speakers Seminar Asset Management Control donderdag 3 november 2011 bekend 

De organisatie van het Seminar Asset Management Control is zeer verheugd over de keynotespeakers, die donderdagochtend 3 november, rond het thema van Service Management naar Asset Management, zullen presenteren:

9.15 uur: Drs. Siebe Riedstra, secretaris generaal, ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

9.45 uur: De heer Jan de Jong M. Eng., inspecteur generaal der Mijnen, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

10.30 uur: Schout bij nacht ir. Klaas Visser, directeur Wapensystemen, Defensie Materieel Organisatie, ministerie van Defensie

Siebe Riedstra zal de spits afbijten als key-note speaker tijdens het Seminar AMC 2011. Op 15 oktober 2010 is Siebe Riedstra benoemd tot secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De benoeming bij dit ministerie volgt op de instelling van dit ministerie en het daarin opgaan van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en onderdelen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Hij zal, vanuit zijn rol als ‘eigenaar’ van ondermeer het Nederlandse vaar- en wegennet, ingaan op de vraag ‘Wat is de toegevoegde waarde van iedere euro die de overheid daaraan uitgeeft? Zijn overtuiging is dat Asset Management op zich niets oplost, maar wel goede voorwaarden kan scheppen voor een kosteneffectief netwerkbeheer. Als oplossingsrichting ziet hij meer transparantie in kosten versus prestaties en dit in combinatie met betere afspraken tussen; opdrachtgever, beheerder en uitvoerders, waarbij Asset Management Control als mogelijke aanpak wordt gezien. 

Jan de Jong, die de tweede key-note speech zal verzorgen, heeft al sinds 2003 de leiding over Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waar in 2007 ook het toezicht op de technische integriteit van het gehele pijpleiding infrastructuur voor ons aardgas, aan toegevoegd is. Daarbij kan hij bogen op een brede carrière in de Oil & Gas sector, die in 1975 begon bij Shell Internationale Petroleum Maatschappij. Gezien vanuit het huidige kosteneffectiviteitvraagstuk afgezet tegen de integriteit en veiligheid van de huidige Oil & Gas platforms op de Noordzee zal Jan de Jong inzoomen op de rol van SodM daarbij, en aspecten zoals; vereist vakmanschap en wijze van samenwerking tussen alle betrokkenen.

SBN Klaas Visser draagt het Seminar AMC al jaren een warm hart toe en zal ook dit jaar weer de derde en laatste key-note speech verzorgen. De verwachting is dat ook hij zal inzoomen op mogelijke verbeteringen t..a.v. de systeemkosteneffectiviteit, waarbij met name besparen op kosten en het zoveel mogelijk behouden van effectiviteit centraal zal staan. Ook in deze moeilijke tijden voor Defensie zal er gestreefd worden om de materieellogistieke doelstelling waar te maken, te weten ‘het voorzien in de vereiste materiële gereedheid tegen minimale kosten’.

Tijdens dit tiende Seminar AMC, zal de voorzitter van de Maritieme Campus Nederland, Cees van Duyvendijk, om 8.30 uur het Seminar openen. 10 Jaar geleden was het ook Cees van Duyvendijk, toen nog als Vice-Admiraal, die het Seminar, eveneens in de Dukdalf te Den Helder opende.

Voor meer informatie kijk op de: seminar site

Inschrijven kan via de website.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre