AMC 2011 KICKOFF ALS IMPULS VOOR AMC SERIOUS GAMING


photos/Portal Game Environment 20-05-11.jpg
photos/Game Concentration.jpg
photos/AMC 2011 Location.jpg

AMC 2011 thema: Get Organized “van Service Management naar Asset Management”.
Met een gemêleerde groep van (potentiële) partners is het conceptprogramma voor het a.s. seminar doorgenomen wat, op basis van de ingebrachte ideeën, verder zal worden uitgewerkt.
Zoals gebruikelijk zullen er op donderdag 3 november veel presentaties gehouden worden rond het bovengenoemde thema. Daarnaast zal de bezoeker kunnen kiezen om in kleine groepjes mee te doen aan het AMC Portal Game.

AMC Serious Gaming
Na de pauze werd een presentatie verzorgd over het te ontwikkelen AMC Portal Game.
Om de relatie met de praktijk zo groot mogelijk te houden is het de bedoeling om de AMC partners, als ‘experts’ zogenaamde ‘jaarscenario’s’ in te laten brengen waaruit tijdens het spel kan worden gekozen. Het streven is om een database op te bouwen met meer dan 100 jaarscenario’s, die elk specifieke oplossing biedt voor mogelijke problemen op; organisatorisch, economische en ook technisch, gebied. De essentie van het spel is om als team met elkaar af te stemmen, welk jaarscenario wordt ingezet om de huidige èn toekomstige problemen zo goed mogelijk het hoofd te bieden. De focus van het spel ligt op; goede samenwerking, durven beslissen (met name v.w.b. de lange termijn) en dat op basis van de beschikbare kennis en kunde op alle niveaus.   
Voor de realisatie van een eerste versie is AMICO Services bereid gevonden om hiervoor een spelomgeving op te zetten in de vorm van een ‘dedicated’ Web Portal (interactieve website) die, met de juiste inlogcodes, overal vanaf het Internet is te benaderen. De spelomgeving zelf is een virtuele Offshore Wind Farm van circa 200 MW waarover de deelnemers ‘full control’ hebben en verantwoordelijk zijn voor de ‘profitability’ en dat over een ‘lifecycle’ van 20 jaar. Zoals ook in de praktijk het geval is, zullen zij moeten opereren vanuit verschillende managementniveaus (strategisch, tactisch en operationeel) en zullen ook daarbij hun eigen belangen zeker moeten stellen. De Copernicos Groep heeft aangeboden de spelsessie op 3 november te verzorgen. Vanuit het AMC Centre zal dit project verder worden uitgewerkt en worden gecommuniceerd met als bedoeling dit te kunnen presenteren op het seminar AMC 2011.

AMC Knowledge Base
Als laatste punt is besloten om, ter gelegenheid van het feit dat AMC 2011 het tiende seminar is, een ‘AMC jubilee CD’ uit te brengen, met een gestructureerd overzicht van de meest specifieke AMC informatie, zoals ontwikkeld in de afgelopen tien jaar. De pre-release hiervan is uitgereikt aan de aanwezigen met het verzoek om eventuele aanvullingen en suggesties in te brengen.

Voor meer informatie over het AMC Seminar 2011 en een overzicht van de inmiddels aangemelde partners kunt u kijken op AMC Seminars

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre