Iwan de Vos als laatste ingeschreven student cohort 6, als eerste op SodM locatie afgestudeerd!


photos/DSC05253.jpg
photos/LEM webportal startpage1.jpg
photos/DSC05205.jpg
photos/DSC05217.jpg
photos/DSC05215.jpg
photos/DSC052631.jpg

Maandag 28 maart sprak de AMC MSc student ‘Iwan de Vos’, op de prachtige locatie van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in Leidscheveen (Den Haag), zijn presentatie uit van zijn Master Thesis voor de opleiding Asset Management Control. Staatstoezicht op de Mijnen is een divisie van het Ministerie Economie, Landbouw en Innovatie.

Rob Hendrix van SodM (superieur en interne begeleider) kondigde met trots aan dat voor het eerst bij SodM op locatie een Thesis werd uitgesproken door één van de werknemers, waarbij collega’s en gasten aanwezig konden zijn.

De presentatie van de thesis “Enhancement of the Life Extension Management Process for ageing Offshore Platforms on the Dutch Continental Shelf” werd in het Engels uitgesproken. Na zich uitgebreid georiënteerd te hebben , zowel nationaal als internationaal, heeft Iwan als concretisering hiervan een Life Extension Management (LEM) guideline ontwikkeld, met een LEM procesdiagram, een LEM systeemmodel en een LEM webportal als hoofdelementen. Tijdens zijn presentatie zijn deze elementen uitvoerig toegelicht en wist hij ook vlot te antwoorden op de vragen tijdens de verdediging van zijn onderzoek, welke plaatsvond direct na zijn voordracht.

Na beraad van de de Board of Examiners, vertegenwoordigd door de heren; Ad Rozemond (Hogeschool Zeeland), John Stavenuiter (AMC Centre) en Rob Hendrix (SodM), werd zijn Thesis beoordeeld met een 8+, wat de op één na hoogste score is tot nu toe. Iwan de Vos miste de eerste twee modulen van het zesde cohort, voordat hij in mei 2009 als laatste student zich bij het zesde cohort voegde. Met enorme drive in doorzettingsvermogen heeft Iwan de gemiste modulen ingehaald en al bij het starten van de opleiding naar zijn Master Thesis toegewerkt. In minder dan twee jaar behaalde Iwan zijn Master diploma, waarmee hij de student is die de studie in de kortste tijd heeft behaald. Aan de Hogeschool Zeeland volgde Iwan de Vos zijn HBO opleiding, waarna hij bij Boskalis en van Oord werkte.

zie foto v.l.n.r Rob Hendrix, Ad Rozemond, Iwan de Vos en John Stavenuiter

Iwan de Vos startte bij zijn werkgever SodM, tegelijk zijn studie MSc AMC, waarmee hij een eerste aanzet gegeven heeft tot een mogelijke bijdrage op gebied van Asset Management Control vanuit SodM. Life Extension Management is momenteel een hot topic binnen de Oil & Gas. Zo is ook NOGEPA (de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie) als overkoepelend organisatie actief op gebied van Life Extension Management.

De door Iwan ontwikkelde LEM-guideline, zal daar dan ook aan kunnen bijdragen. Het LEM procesdiagram is daarbij de kapstok op hoofdlijnen v.w.b. de; lifecycle phases, producten/services en actoren.

Met het LEM systeemmodel wordt op kwantitatieve wijze een baseline weergegeven waarmee de (pre)LEM kosten zijn te begroten en de mate waarin het resultaat, de overall system cost-effectiveness, beïnvloed zou kunnen worden.  

Met behulp van de LEM webportal kan alle relevante informatie, zoals; wetgeving, richtlijnen en ‘lessons learned’, worden gedeeld met alle stakeholders, terwijl er ook per ‘duty holder’ een afgeschermde omgeving is voorzien. Voor meer informatie kunt u inloggen op LEM Portal met als Username: demo@amicoservices.nl en Password: demo.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre