“China and Sustainable Asset Management” op “landgoed Ter Horst” van De Baak.


photos/DSC010291.jpg
photos/CIMG0349.jpg

Tijdens een lesperiode Asset Information Management van drie weken op de Shanghai Maritime University (SMU) werd er door de World Expo een toevallig contact gelegd tussen het AMC Centre en De Baak, een managementorganisatiebureau dat zich presenteert als ‘de plek voor leiders, ondernemers en professionals, die op zoek zijn naar inspiratie, motivatie, kennis en inzicht’. Omdat dit vrijwel naadloos aansluit op de visie van het AMC Centre en ook het thema “Sustainability and China: Green Technologies” niet vreemd is voor AMC, was de link snel gelegd met als gevolg dat John Stavenuiter op uitgenodiging een key-note sessie “Sustainable Asset Management” tijdens de netwerkbijeenkomst “China and Sustainability” op woensdag 23 juni jl., bij De Baak in Driebergen gehouden heeft. N.a.v. deze presentatie is het idee geopperd om in gezamenlijkheid een specifieke cursus “Sustainable Asset Management” op te zetten.

De inzichten die de paneldiscussie na de presentatie opleverden, toonden grote overeenkomsten met de ervaringen van John Stavenuiter, Bart Daalhuisen en Daniel de Zwart van het AMC Centre tijdens de colleges op de SMU. Chinezen zijn niet gewend om creatief en proactief te acteren. Zij prefereren heel precies op te volgen wat hen wordt gevraagd. De conclusie vanuit de “businesshoek” tijdens de discussie, was dat de gestructureerde aanpak van Asset Management Control zeker aansluit bij de Chinese cultuur en dit een kans lijkt voor Nederlandse bedrijven. Zeker nu er heel veel grote investeringen in China worden gedaan, zoals in (offshore) windparken maar ook heel veel wordt geïnvesteerd door Chinezen elders in de wereld. De Nederlanders zouden het systeem kunnen inrichten en implementeren. Naar de mening van de aanwezige China experts kan dan de invoering van data, waarvan elk managementsysteem afhankelijk is, heel goed door de Chinese werknemers worden gedaan.   

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre