Seminar Asset Management Control wederom gehouden op het Marine Etablissement te Amsterdam, met als thema ‘GRIP op MEER met MINDER’.


photos/DSC002851.jpg
photos/DSC00415.jpg
photos/DSC00580.jpg
photos/DSC00258.jpg
photos/DSC006421.jpg

Seminar Asset Management Control 27 en 28 oktober 2010 wederom gehouden op het Marine Etablissement te Amsterdam, met als thema ‘GRIP op MEER met MINDER’.

Na evaluatie van het Seminar AMC 2009, door SBN ir. Klaas Visser (DMO), Gen.Maj. Ir. Lex Besselink bd (WCM) en dr.ir. John Stavenuiter (AMC Centre), is er wederom gekozen voor dezelfde locatie als vorig jaar: het Marine Etablissement te Amsterdam.

Het thema ‘GRIP op MEER met MINDER’ is voor de Energiebeheersing, in de Bouw- en Vastgoedsector, al enige jaren actueel. Daar is de MEER met MINDER-aanpak een gezamenlijk initiatief van de overheid (ministeries EZ, VROM en WWI), woningcorporaties (Aedes), bouwbedrijven (Bouwend Nederland), de installatiesector (UNETO-VNI) en de energiebedrijven (EnergieNed en VME). Op aangeven van de Directie Wapensystemen bij defensie, zal dit actuele thema verder worden uitgewerkt voor asset management in het algemeen, uiteraard in samenwerking met de AMC kenniskringpartners. (http://community.amccentre.nl). 

Energiebeheer zal daarbij een ‘hot issue’ zijn. Binnen Asset Management Control is dit niet nieuw, referte het AMC 2009 speerpunt van Bert Verplancke van Infor, maar wij zijn er van overtuigd dat we met AMC MEER kunnen dan alleen energie besparen!

Invoeren van Asset Management ‘in’ Control leidt namelijk tot het verkrijgen van ‘grip’ op het gehele materieellogistieke proces, van ontwerp tot en met afstoting, wat de basis is voor alle betrokkenen, die dan als ‘team’ kunnen focussen op belangrijke MEER met MINDER aspecten, te weten:
• Gebruiksoptimalisering 
       o Gebruiksafhankelijk ontwerpen/onderhouden/ondersteunen
       o Duurzaam (asset vriendelijk) gebruik
• Procesverbetering
       o Professionals in een lerende organisatie
       o Betrouwbare informatievoorziening
       o Doorlooptijdverkorting
       o Verlagen van de transitiekosten
• Risicobeheersing
       o Onderkennen en kwantificeren van risico’s
       o Elimineren en/of managen van risico’s 

Net als voorheen zal de relatiedag op woensdag 27 oktober worden gehouden en de presentatiedag op donderdag 28 oktober.
De AMC 2010 kickoff meeting is gepland op maandag 17 mei, van 12.30 tot 15.00 uur, ook  op het Marine Etablissement te Amsterdam. Hier zal het thema worden toegelicht en i.s.m. de partners, verder worden uitgewerkt en ingevuld. Partners en potentiële partners, worden verzocht zich voor deze bijeenkomst aan te melden bij info@amccentre.nl.
De Partners die hun Partnership al hebben bevestigd, staan vermeld op de site www.amccentre.nl bij Seminar 2010, Partners & Presentaties.

 

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre