Aansluiten in 2010 bij een MSc AMC module; een mooi voornemen voor het nieuwe jaar?


photos/Michel Kuijer verkleind.jpg
Michel Kuijer
photos/DSC00332.jpg
Seminar AMC 2009
photos/Jorienn Enning favoriet1.jpg
Jorien Enning
photos/Module 5, 22 november 021.jpg
AMC Communication experts

In Den Haag wordt momenteel de opleiding Master of Science in Asset Management Control gedoceerd.
Omdat veel deelnemende studenten werkzaam zijn bij Defensie, vinden de lessen plaats op de Prinses Juliana Kazerne.
De kennisverdieping voor AMC op Masters niveau wordt gegeven in 19 verschillende modules, die zo ingericht zijn dat deze ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden.
In het geval dat u belangstelling heeft voor het volgen van één of meerdere module(s) zijn er, beperkt, een aantal plaatsen beschikbaar, om bij de lessen in Den Haag aan te sluiten.
Desgewenst kan er gekozen worden om alleen de module te volgen, of om ook deel te nemen aan de examinering en daarmee de module volledig  af te ronden.
Indien de module met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt u hiervoor een certificaat met daarop vermeld het behaalde aantal European Credits op Masters niveau.
Om deel te kunnen nemen wordt er een HBO vooropleiding en 2 tot 3 jaar werkervaring in het vakgebied gevraagd.

In december zullen de docenten Jorien Enning en Michel Kuijer de laatste lessen in 2010 verzorgen aan het zesde cohort van de AMC MSc Course.
Deze docenten sluiten de modules Communication en Logistic Support Analysis dan af.
In 2010 zullen dezelfde docenten Jorien Enning en Michel Kuijer resp. de modules Organizational Learning en System Test and Evaluation verzorgen.
Naast deze modules kan er ook bij de volgende modules in 2010 worden aangesloten:
• Life Cycle Cost Budgeting -docenten Ir. Peter Van Gestel en Ir.  Peter Bakker -  7 + 21 januari en 4 februari
• Actor Performance Analysis -docent Dr. ir. John Stavenuiter - 8 + 22 januari en 5 februari
• System Test and Evaluation -docent Ir. Michel Kuijer - 18 februari, 4 maart en 1 april
• Research Methods (2e deel) -docent Prof. Dr. Willem van ’t Spijker - 19 februari en 4 juni
• Motivation -Richard Kwakernaak - 5 en 19 maart
• Contract Management – Drs. Jürgen Donders - 18 maart en 2 april
• Organizational Learning -Drs. Jorien Enning - 15 april en 20 mei
• System Support - Ir. Peter Van Gestel en Ir. Peter Bakker - 16 maart en 21 mei
• Management Control - Dr. ir. John Stavenuiter - 3 + 17 juni en 2 juli

Nu inschrijven maakt inleven en voorbereiden op de module tijdens het kerstreces interessant.
De bijbehorende boeken en mappen kunnen nu nog voor het Nieuwjaar worden verstrekt!

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre