Organisatieprofiel


photos/lifetime.jpg
Uit onderzoek is gebleken dat veel organisaties lijden aan een overkill van onbegrepen c.q. onjuiste, informatie en daardoor niet meer in control zijn! De vraag is echter:
photos/Wouldwelike.jpg
De systeemaanpak van AMC helpt daarbij door op een systematische wijze de assets, processen en betrokken actoren inzichtelijk te maken m.b.v. systeemmodellen en het initiƫren van Life Cycle Management Teams.
photos/asks.jpg

AMC Centre is het kennisplatform van de AMC Research Foundation. Deze stichting is in 2002 opgericht met als doel Asset Management Control als volwaardig vakgebied te positioneren en innovatie te bewerkstelligen. De stichting probeert dit te bereiken door het initiëren c.q. zelf uitvoeren van; onderzoek, opleidingen, kennisdeling d.m.v. bijeenkomsten (zoals het jaarlijkse AMC seminar) en samenwerking met partners uit de Kenniskring, o.a. bij implementatietrajecten.

Asset Management Control is gedefinieerd als kennisgebied én aanpak, voor het op een gestructureerde wijze implementeren en daar waar mogelijk verbeteren, van Asset Management. Hierbij staat ‘Control’ voor het beheersen van Asset Management en daarmee alle onderliggende processen. Dit met als hoger gelegen doel ‘het voorzien in de vereiste asset-/systeemfunctionaliteit tegen minimale kosten’. 

Als kennisgebied is AMC wetenschappelijk onderbouwd en als aanpak in de praktijk beproefd. Het AMC Centre is opgericht om dit te onderhouden en verder uit te bouwen. Dit gebeurt o.a. door:
· het initiëren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek;
· mede verzorgen van de AMC MSc Course (http://academy.amccentre.nl);
· ondersteunen van de AMC Kenniskring (http://community.amccentre.nl);
· organiseren van het jaarlijkse AMC seminar (http://seminars.amccentre.nl);
· als communicatieplatform fungeren (http://info.amccentre.nl);
· organiseren van minisymposia i.s.m. één of meerdere partners.

Bovenstaande is geïnspireerd op de overtuiging dat; Asset Management, World Class Maintenance, Materieellogistiek, Infra-, Vloot- en/of Gebouwenbeheer, TEAMWORK is! Dit betekent dat elke ‘actor’ die een rol in dat proces heeft de juiste hoeveelheid; kennis, kunde, informatie, hulpmiddelen en budget (tijd en geld) moet hebben om zijn bijdrage als ‘professional’ waar te maken.
Asset Management ‘in’ Control wordt gerealiseerd door ‘professionals’ in ‘zelfsturende teams’ binnen ‘lerende organisaties’.

Asset Management en afgeleiden, kunnen op vele manieren en met een breed scala aan methoden en technieken, worden gerealiseerd. Het is dus niet een kwestie van kiezen voor bv.; TPM, VDM, PBL, ILS, RCM of AMC, maar veel meer van het afstemmen, van één of meerdere methoden, op de specifieke bedrijfssituatie. Dit op zodanige wijze dat er binnen de mogelijkheden van het bedrijf een optimaal resultaat wordt bereikt. 

Daarvoor begint elk AMC-traject met het opstellen van een ‘roadmap’ waarin wordt aangegeven; wie, wat, doet en op welke wijze e.e.a. zich met elkaar verhoudt en op elkaar moet worden afgestemd. Dit onderbouwd met een businesscase op basis van de ‘Value te Control’ en ‘Risk to Control’, met als resultaat de ‘Pay Back Period’ en ‘Return on Investment’, welke zijn bepaald op basis van gemeenschappelijke inzichten. Want ook het implementeren van AMC zal op zichzelf kosteneffectief moeten zijn, voor zowel de organisatie, die grip wil krijgen en houden op al haar kapitaalintensieve assets, als voor alle betrokkenen op zich. 

Voor meer informatie kijk op www.amcplaza.com.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre