AMC verdiepingssessies van de Ministerie van Defensie en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 3 juli j.l., succesvol verlopen.


Datum: Friday, July 5, 2019 1:34 PM

photos/Chris en KlaasJan.jpg
Chris Rijsdijk en Klaas Jan de Hart

Uit de evaluaties van het seminar Asset Management Control 2018, werden de presentaties van Chris Rijsdijk/Bart Pollman, Ministerie van Defensie en van Klaas Jan de Hart, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, als eerste en tweede aangemerkt om te verdiepen.

Deze verdiepingssessies werden afgelopen woensdag bij het AMC Centre in Den Helder gehouden. Chris Rijsdijk en Klaas Jan de Hart hebben elk een uur lang gesproken om een verdere uitleg en vervolg, te geven van de presentaties, die zij op het seminar AMC 2018 hebben gehouden.

Klaas Jan de Hart’s presentatie werd gevolgd door een korte demo van de AMC VALID Portal, waarmee HHNK Waterketen het Asset Prestatie Management nu invulling geeft.  

Ook de presentatie van Chris Rijsdijk, over Sensor Driven Data Analytics, oftewel ‘Informatiegestuurd optreden’, werd met veel interesse gevolgd. Dit zeker door een jonge groep van HHNK werknemers, die hiervoor net begonnen zijn met data-acquisitie en daarvoor een rioolgemaal ruimschoots hebben voorzien van sensoren.

Na twee intensieve presentaties werd deze sessie afgesloten met een lunch waarbij men van de gelegenheid gebruik maakte om allerlei zaken uit te wisselen en af te stemmen. Het werd dan ook als prettig en zinvol ervaren om elkaar weer even als partners en geïnteresseerden te treffen.

Dit jaar zal er geen seminar Asset Management Control plaatsvinden, maar wel staat er weer een verdiepingssessie gepland op dinsdag 24 september bij Verebus Engineering. André Römer die als vierde werd geëvalueerd tijdens het seminar AMC 2018, wil met zijn presentatie graag met u dieper ingaan op zijn vraagstelling; Gaat S1000D meer structuur bieden voor documentmanagement?

Overigens zijn alle presentaties van het seminar AMC 2018 te bekijken via de seminar site van het AMC Centre.

Meer informatie over Asset Management Control kunt u terugvinden op de website: www.assetmanagementcontrol.nl

 

Voor info kunt u terecht bij info@amccentre.nl, of henneke.stavenuiter@amccentre.nl.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre